strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

totalni nasazeni - stinohry

 

SLOVA HYNOUCÍ VE ČTYŘECH STĚNÁCH BUDOUCNOSTI

cáry mlhy mezi skály

pospíchají pane králi

lid se bouří řeky pádí

zpátky do hor katům vadí

lidské šíje tupé meče

za svůj strach

se modlím v kleče

k hluchým bohům jáma lvová

krotí všechna vroucná slova

ohně planou zrádci visí

na oprátkách rukou tisíc

láme mříže psi se perou

o kost bílou o krev kterou

smyly deště moře volá

pouště mlčí strojů kola

drtí věky vlastní vinou

slova v ústech tiše hynou

 

PROBLÉM

kámen si letěl dál a dál

ač neměl křídla nemával

nu přejme mu to ámen

přesto však jaký div se stal

že může létat kámen?

 

ONO BY SE

ono by se podle všeho

mělo delat co se chtělo

že to nejde nemůže se

že se nesmí mělo by se

v řece plují ryby divný

ploutve mají známý vlivný

taky zkouší proti proudu

najít kousek asteroidu

 

POCTA PRVNÍ DOBĚ

nalhávám si lepší časy

a sám sobě nevěřím

propadám se

do vzduchoprázdna

jsem sám sobě přítěží

zakrývám si oči dlaní

nechci vidět vlastní pád

přestávám být

sám svým pánem

jsem svým sluhou akorát

přestávám být

sám svým pánem ...

hlavou znějí hlasy zvonu

s nekonečnou ozvěnou

zvou na cestu za nadějí

ta má barvu zelenou

bojím se

svých vlastních činů

štítím se

svých vlastních vět

nedokážu protestovat

chci už nikdy nemyslet

 

ŽÁBA NA PRAMENI

oblaka jak vzducholodě

vznášejí se v kalné vodě

slunce šplouchá obě nohy

měsíc na své známé rohy

nabírá teď rozhlednu

všude zázrak kam se hnu

vůle víc než jindy slabá

na prameni sedí žába

 

ČERNOBÍLÝ SVĚT

jsme loutky bez nití

já i všech patnáct

druhů mých

bez smrti bez žití

bloumáme tupě po polích

černá a bílá je

osm kroků tam a osm sem

frontová linie

na věky proti sobě jdem

stojí tu opodál

náš domnělý to nepřítel

i když jsem černý král

nejsem

svých figur velitel

vždy první na tahu

jsem ten kdo bitvu rozpoutá

ač nemá odvahu

bílý a nešťastný jsem král

přestal jsem počítat

kolikrát jsem padnul

a zas vstal

kolikrát dostal mat

útočil nebo utíkal

jsme jenom figury

ať král či pěšák

beze jména

a hraní na vojáky

je vaše lidská doména

 

STÍNOHRY

život páchne sedlou krví

hodinkám se vysmívá

pyšní se

svou trapnou krásou

kurtizána jízlivá

život nemá na vybranou

ubohý jak chudý král

bez šašků

a s bílou hlavou

který se i stínu bál

život chodí s bílou holí

po lidech i po horách

po ulicích jako žebrák

v ošoupaných bačkorách

život studí jako ledy

píchá jako bodláky

otočíš se naposledy

a pak letíš nad mraky

 

POCTA DRUHÉ DOBĚ

zmlácená děvka

na chodníku

vyzývá kuplíře k pokání

armáda krysích úředníků

dav ovcí bičem rozhání

opilý cikán na kolejích

podává pravici rychlíkům

děti se učí o pompejích

a kráse válečných

pomníků

času je málo

prostor nás dusí

ptáme se po ceně

vlastního žití

na rukách nabíhá

pokožka husí

na očním víčku

sůl se nám třpytí

slova jsou stříbro

činy jsou zlato

zkoušíme najít

elixír štěstí elixír života

vonící mátou

hledáme přístřeší

v zuřícím dešti

 

JAZYKOLAM

tesař tesař truhlář truhlář

tesař plus truhlář

potkal jsem tesaře

a taky truhláře

řemeslníky nádeníky

klempíře a havíře

pokrývače sklenáře

dlaždiče a topenáře

instalatéry malíře

dráteníky nezbedníky

kejklíře a handlíře

a taky vložkovače komínů

 

ŘÍKANKA

jsme zahalený

nikdo nás nevidí

jsme pokrytý jsme ošklivý

jsme za oponou

kterou prosvítá

naše nepřítomnost

jsme odnikud

jsme hlasy mrtvých

které zpívají

jsme smutný živých

nejen potají

jsme lehká píseň

která varuje

jsme kýč na římse

pod nímž se panuje

a tupé meče

do spánku bodají

když bojíme se

odkud nás sledují

jsme větru závan

a žádná naděje

jsme velký balvan

který nehřeje

jsme slzy v očích

a úsměv ve ksichtech

jsme hnusnej kostým

lezeme po čtyřech

jsme bolest kostí

který už mrtvý jsou

a naše oči

jsou vyhaslou lucernou

žijeme pod mostem

kterej už vypadá

jako most do města

kterej se propadá

a sny už nežijí

umřely posté

obloha mrtvá je

tak květy noste

WORDS DYING AMONG FOUR WALLS OF FUTURE

rags of mist hurry among rocks

your excellency king

people revolt rivers rush back to mountains

headsmen mind human necks blunt swords

on my knees i pray

for my fear to deaf gods

lion's den tames

all heart-felt words

flames are glaring

traitors hang in nooses

thousands of hands

are breaking bars dogs are fighting

for a white bone for blood washed by rains

the sea is calling

deserts are silent wheels of machines

crush ages words in mouths die silently

owing to their own fault

 

A PROBLEM

the stone was flying on and on

despite it had no wings and could not use them

it's all very well amen

nevertheless, what a wonder

that a stone can fly?

 

IT´S LIKE THIS, YOU KNOW

it's like this you know presumably

one should do what one wants

'cause it's no go one cannot

'cause it's prohibited one should do so

strange fishes swim in the river

they've got fins and influential contacts

up the stream they try too

to find a piece of asteroid

 

A TRIBUTE TO THE FIRST AGE

i talk myself into believing in better times

and i do not believe myself

i sink down

into vacuum

i am a burden for myself

i cover my eyes with my palm

i don't want to see my own fall

i cease to control myself

the other way round

myself controls me

i cease

to control myself

my head resounds

with voices of a bell

with an endless echo

they invite you

for a journey to hope

it is of a green colour

i am afraid of my own deeds

i abominate my own clauses

i cannot protest

i want not to think forever

 

FROG IN THE MANGER

clouds like airships

hovering in a muddy water

sun dabble both her legs

moon forks a watchtower now

with his well-known horns

wonders wherever i go

my will weaker than ever

a dog in the manger

 

A BLACK AND WHITE WORLD

we are marionettes without threads

me and all the fifteen

companions of mine

without death without living

we wander aimlessly through fields

black and white means

eight steps there and eight ones here

the front line

forever we fight against each other

our presumed enemy

is standing not aloof

and despite i am the black king

i am not

a commander of my chess men

always to start as the first one

i am the one who launches a battle

despite i have no courage

i was and i am an unlucky king

i stopped counting how many times i have

fallen and then stood up again how many times

i have been in mate

how many times i have

attacked or run away

we are just chess men

either a king or a pawn

always without a name

and playing at war

is our human domain

 

SHADOW PLAYS

life stinks of blood sediments

it mocks watches

takes pride

in its awkward beauty

a spiteful courtesan

life has no choice

wretched like a poor king

without jesters

and with white hair

who even feared shades

life walks with a white stick

rains and pours as well

in the streets like a beggar

in worn-out slippers

life feels cold like pieces of ice

jabs like thorns

you turn away for the last time

and then you fly above clouds

 

A TRIBUTE TO THE SECOND AGE

a beaten whore

on the pavement

is appealing to the pimp for atonement

an army of drunk white-collars

is dispersing a herd of sheep with a whip

a drunk gypsy on a railroad

is offering his right hand to express trains

children are taught about pompeii

and the beauty

of war memorials

there's a little time

space chokes us

we ask for the price

of our own living

goose flesh appears

on arms

on our eye-lids

a piece of salt glitters

words are silver

deeds are gold

we try to find

the elixir of happiness

elixir of life smelling of mint

we look for a shelter

in a raging rain

 

A TONGUE TWISTER

a carpenter carpenter

a cabinet-maker cabinet-maker

a carpenter plus a cabinet-maker

i met a carpenter

and also a cabinet-maker

craftsmen lump-workers

metalworkers and miners

roofers glaziers paviours and heating engineers

plumbers decorators

tinkers naughty boys

jugglers and hagglers

as well as chimney cleaners

 

NURSERY RHYME

we are veiled

nobody can see us

we are covered we are ugly

we are behind a curtain

through which

our absence is shown

we are from nowhere

we are voices of the dead

which sing

we are sorrows of the living

not only secretly

we are an easy song

that warns

we are an artistic trash

on eaves under which one rules

and blunt swords

jab nto the temple

when we fear

from which place they watch us

we are a gust of wind

and no hope

we are a big stone

that does not give out warmth

we are tears in eyes

and smiles in snouts

we are a disgusting costume

we crawl on all fours

we are a pain of bones

that have been dead for a long time

and our eyes

are extinguished lanterns

we live under a bridge

which looks like

a bridge to a town

that sinks

and dreams are not alive

any more they have died for a hundredth time

sky is dead

so bring flowers here