strilek records 

 

 [catalog]

 

 

 

lesik hajdovsky - manzele

 

ZAČÁTEK

tak jsme leželi těla blízko sebe

a přitom mezi námi byla pustina

s očima do stropu jak by to bylo nebe

je tohle konec nebo to začíná

a pavoučí síť jak malba někde v kapli

byla teď důležitější než já a ty

dusno které jsme mezi sebe napli

záplaty

ruce jsou z olova

a neposlechnou výzvu

a zmatek z hlavy se nedokáže střást

vymyslet slova která zacelí tu jizvu

past

jsme v pasti lapeni - lapeni jak krysy

chyceni vlastním vymyšleným světem

který nám vnutili

ti všichni moudří kdysi

dětem

šepotem zranit rozjitřit staré rány

nahlédnout na dno

všech svých uzardění

je jako zatrpklost stárnoucí panny

ale není

nejsou to slova která se změní v činy

je to jen hra a učíme se ji hrát

stále se smiřovat a dělat že jsme jiní

kolikrát

odletět pryč

a chtěl bych tě mít s sebou

nikdy se nevrátit už nazpátek

jenom se neptej co je to s tebou

je tohle konec nebo začátek

 

ZATOULANEJ PES

zatoulanej pes

v prázdné ulici

prach a špína z cest

oči prosící

prach a špína z cest

voda jen z kaluže

nekonečně měst

se vtisklo do kůže

nekonecně měst

a nekonečno dní

na hřbetě bolest nést

a spánek se jen sní

na hřbetě bolest nést

a třást se ze strachu

zatoulanej pes

ulehne do prachu

jsem já zatoulanej pes

v prázdné ulici

prach a špína z cest

oči prosící

jsem já zatoulaná tvář

na stěně pokoje

obracíš kalendář

vzpomináš kdo to je

 

KDE JSI

kde jsi

nad polem je hejno havranů

nářek jak verše z koránu

tys splynul s černí jejich těl

kde jsi

na jejich křídla padal sníh

najednou jsi byl jedním z nich

a s nimi pryč jsi odletěl

jen křik se neztiší

u okna stojím v tváři bílá

jako bych se proměnila

v mrtvé zátiší

kde jsi kde jsi

viděl jsem tě odletět

s hejnem havranů

skřek nad polem zněl

jako verše z koránu

a tvoje vlasy

splynuly s černí jejich těl

kde jsi

náhle se nebe zatmělo

a začal padat sníh

v tom houfu havranů

jsi byla jedním z nich

můj svět na jejich

křídlech odletěl

kde jsi

 

POCIT

stát na okenním parapetu

mít pocit že někdo se mnou je tu

to bych stál

dívat se skrz záclony deště

mít pocit že jsi tu se mnou ještě

to bych se díval

držet na ramenou těžký vzduch

mít pocit

že kolem nás dvou je kruh

to bych držel

hlídat nějaký černý prázdný kout

mít pocit

že jsem se nezbavil tvých pout

to bych hlídal

 

RUBIKON

překroč svůj stín

to už někdo řekl

přeskoč rubikon ten tu kdysi tekl

nebo jen potok

kde si starci počítají vrásky

a Zuzana v lázni

už odhodili masky

škrábou se ve tvářích

a špína kape ze rtů

a Zuzana v lázni nerozumí žertu

zástupy lidí palce k zemi míří

jako bych já stál nahý na pranýři

pak letí kámen a za ním druhý

ve vodě rozsypou se všechny ty kruhy

a úder do spánku a úder do čela

to ty jsi Zuzanou nikdy být nechtěla

a já nechci být stařec

který ztratil cestu

uhýbat kamenům velkým jak pěst

jak těžko jde někdy udělat jeden krok

na druhou stranu to pak trvá rok

na druhou stranu to pak trvá léta

a přitom stačí jenom krátká věta

prosím tě

zas jindy stojím jak žebravý mnich

a slova pokání nevyčtená z knih

šeptaná bezhlesně větru odevzdaná

zůstanou v paměti alespoň do rána

vždyť to co nás svazuje

nejsou prsteny

a kresby dětí čmárané na stěny

nebyl to kámen ta rána na čele

jsem poznamenaný - jsme manželé

být odejmut od všeho co mě hlodá

v klidu si jít tak jako ta voda

tak překroč rubikon ten tu kdysi tekl

překroč svůj stín to už jsem ti řekl

jak těžko jde někdy udělat ten krok

na druhou stranu to pak trvá rok

na druhou stranu to pak trvá léta

a přitom stačí jenom krátká věta

prosím tě

 

LEDOVÁ HORA

to já jsem vymyslel a prosil

a přitom klečel na kolenou

cítil jsem hlavu unavenou

jak jsem ji na krku nosil

a ledová hora taje

držím se u okraje

a já jsem si vymyslel svět

který už vymyslelo tisíce lidí

někdo ho ani nikdy neuvidí

někdo ho bude závidět

a ledová hora taje

držím se u okraje

ale já jsem si vymyslel tebe

protože jsem tě potřeboval

kdybych tě někdy nemiloval

a ledová hora zebe

a ledová hora taje

držím se u okraje

 

ŠPÍNA A LEŽ

tisíckrát mi vyprávěli

jaký jsi lhář

i důkazy potom měli

přísahali na oltář

denodenně vymývali hlavu

chtěli abych se tě zbavila

a posílali na popravu

nenávist je zavilá

říkali o každém kroku

který jsi kdy udělal

vydláždili tebou stoku

kde je jen bahno a kal

to pro mne

z jejich prázdných očí

tekly hořké slzy

ale nikdo z nich se neotočí

neřekne jak ho to mrzí

stejně když tě vidím

jít přes náměstí

k našim dveřím

u okna stojím v tváři bílá

jejich slovům neuvěřím

neuvěřím

 

TÁTO

táto

pamatuješ se na zdi

počmárané tužkou

rána vzbuzená

vrzavou postelí

na pokoj rozdělený

závěsem se stužkou

kam my jsme v noci

nikdy nesměli

táto

pamatuješ se na znamení

v rámu dveří

to byly záseky doby

mezi námi dvěma

a dětský čas se na adventy měří

a žádná stěna nezústala němá

táto

pamatuješ se na procházky

pod Petřínem

a moje ruka se do tvojí schová

a stánky na pouti

s červeným vínem

pamatuješ se na zdi

načmáraná slova

tak pamatuješ si

ty počmárané stěny

něco se opakuje

něco je tu stále znova

táto

zase jsou na zdi

načmáraná slova

táto

táto

pamatuješ se

věže od kostela se naklonily

to abych do závějí nezapad

a jejich hodiny dlouho do noci bily

neštípal mráz nebolel chlad

táto

pamatuješ se

na nakloněné věže od kostela

na kabát který nám byl akorát

a hlava tenkrát vůbec nemyslela

co se bude jíst

a kde se bude spát

táto

nechávají se šít

jenom sváteční šaty

a hlahol zvonu do uší řeže

vedou se rozumné řeči a ty

pamatuješ se

jak se naklonily věže

tak pamatuješ si

ty počmárané stěny

 

KONEC

mě s ní nespojují zlaté prsteny

slova díků a dvě postele

možná jsme děti štěstěny

manželé

tak jsme leželi

těla blízko sebe

a vůně jako když kvete květina

jako když kvete celé nebe

to neni konec

teď to začíná

THE BEGINNING

so we were lying there our bodies so close to each other

but at the same time there was a waste-land between us

with our eyes gaping at the ceiling as if it was a sky

is it the end or is it just a beginning

and a spider's web like a painting in a chapel

was more important than me or you at that moment

the stuffy atmosphere which we stretched out between us

patches

arms are as heavy as lead

and do not obey the order

and the confusion cannot be shaken off my head

to think up words that would heal up the wound

a trap

we are trapped - caught like rats

trapped by our own invented world

forced on us by all

those wise ones some time ago

on children

to hurt with a whisper to stir old wounds

to glance at the bottom

of all one's blushes

is like a rancour of an ageing virgin

but it is not

it is not words that are changed into deeds

it's just a game and we learn to play it

to be reconciled all the time and pretend that we are

different how many times

to fly away and i would like

you to be with me

not to come back ever

just don't ask what's the matter with you

is it the end or is it the beginning

 

A STRAY DOG

a stray dog

in an empty street

dust and dirt of wandering

praying eyes

dust and dirt of wandering

water only from puddles

the endless number of towns

have been pressed into the skin

the endless number of towns

and the endless number of days

to carry pain on back

and sleep is just dreaming

to carry pain on back

and to tremble in fear

a stray dog

will lie down to dust

am i a stray dog

in an empty street

dust and dirt of wandering

praying eyes

am i a stray face

on the wall of a room

you turn a page in a calendar

and try to recall who it is

 

WHERE ARE YOU?

where are you?

a flock of rooks over the field

weeping like verses from the koran

you merged with the blackness of their bodies

where are you

snow was falling onto their wings

suddenly you were one of them

and flew away with them

only the screaming will not be calmed down

i'm standing at the window my face white

as if i was changed

to a dead still-life

where are you where are you

i saw you fly away

with a flock of rooks

screaming over the field sounded

like verses from the koran

and your hair merged

with the blackness of their bodies

where are you

suddenly the sky grew dark

and it started snowing

in the flock of rooks

you were one of them

my world flew away

on their wings

where are you?

 

FEELING

to stand on a window ledge

to have a feeling that somebody is here with me

in such a case

i would stand this way to stare through lace curtains of rain to have a feeling that you are still with me

in such a case

i would stare this way to carry heavy air

on my shoulders

to have a feeling that there's a circle around us two

in such a case

i would carry this way to keep guard

over an empty black nook

to have a feelingthat i'm still tied to you

in such a case i would keep guard this way

 

THE RUBICON

pass your shadow

it was told by somebody yet

pass the rubicon it flew here some time ago

or a stream where old men

count their wrinkles

and Susan in a bath

now they've thrown away their masks

they scratch in their faces

and dirt drops down from lips

and Susan in a bath doesn't understand a joke

crowds of people direct their thumbs towards the ground

as if i stood naked in the pillory

then a stone is flying and another one

and all these circles on the water break apart

and a hit into a temple and a hit into a forehead

to be Susan you never wanted

and i don't want to be an old man

who has lost his honesty

i don't want to evade stones as big as a fist

how difficult it is to make a single step sometimes

in an opposite direction it takes a year then

in an opposite direction it takes whole years then

nevertheless only one short clause is enough

please

another time i am standing like a begging monk

and words of repentance not found in books

whispered without a single word given over to wind

will stay in memory at least till the morning

i tell you what ties us together

is not rings

and drawings of children scribbled on the walls

it was not a stone the wound on the forehead

we have been marked - we are a married couple

to be removed from everything that is pricking me

to flow peacefully like water

so pass the rubicon it flew here some time ago

pass your shadow i have told you so yet

how difficult it sometimes is to make the single step

in an opposite direction it takes a year then

in an opposite direction it takes whole years then

nevertheless only one short clause is enough

please

 

ICY MOUNTAIN

it was me who have made it up and prayed

and was on my knees at the same time

i felt my head tired

as i carried it on my neck

and the icy mountain thaws

i keep to the edge

and i have invented a world

that has been invented yet by thousands of people

somebody will never see it

somebody will envy me it

and the icy mountain thaws

i keep to the edge

but i have made up you

because i needed you

in case i don't love you at some time

and the icy mountain freezes

and the icy mountain thaws

i keep to the edge

 

DIRT AND LIE

i was told a thousand times

what a liar you are

then they had even proofs

they swore by the altar

they brainwashed me every day

they wanted me to get rid of you

and sent me to be executed

they were overpowered by hatred

commented each step

you ever made

dragged you through sewers

where only mud and squalor

is it was me for

whom there ran hot tears

from their vacant eyes

but no one of them turns around

and says how he feels pity

and yet when i see you walk

across the square

towards our door

i am standing at the window white in my face

i won't believe their words

i won't believe

 

DADDY

daddy

do you remember the walls

scrawled with a pencil

mornings woken up

by a creaking bed

the room divided with a curtain

with a ribbon

behind which we were never

allowed to go at night

daddy

do you remember the sign

on the frame of the door

it was cuts of the time

between us two

and the time of children is measured in terms of advents

and no wall stays silent

daddy

do you remember

the outings below Petrin

and my hand hidden in yours

and kiosks selling red wine

at the fair

do you remember the words

scribbled on the wall

so do you remember

those scrawled walls

something repeats

something comes again and again

daddy

again there are words

scribbled on the wall

daddy

daddy

do you remember

the spires of the church lent

so that i did not sink into snow-drifts

and their clock struck till late at night

frost did not bite cold did not hurt

daddy

do you remember the lent

church spires

the coat which fitted us bang on

and head did not think

at all at that time

what to eat and where to sleep

daddy

only the best clothes

are ordered to be sewn

and the peal of bells jabs ears

talks are reasonable and you

do you remember

how the spires lent

so do you remember

the scrawled walls

 

THE END

i am not tied to her by gold rings

words of thanks and two beds

maybe we are children of a lucky star

a married couple

so we were lying there our bodies

so close to each other

and there was a nice smell like when a flower blooms

like when the whole sky is flowering

this is not the end

it's the beginning now