strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

indian tat – red album

 

SE MŮŽU

oknem na mě kouká

černá minulost

chce se připomenout

mrtvej Ludvík leží

fotka v novinách nikoho nepobouří

ve spirále stoupám

někam nahoru jsem kouř cigaret

konečně volně dýchám

nemám hranice na pád nepomýšlím

erotický reje

jsou tam nahoře

v těch božskejch vejškách

přinášejí rozkoš

soulože bez konce do konečníků

zrovna jsem se trefil

do těch míst odkud přicházejí

čarodějové noci

démoni žití orgasmus rozdávají

se můžu klidně smát

mám to za sebou

se můžu vysrat na vaše hranice

 

TANČI

tančíš nade mnou výtěznej valčík

ležím rozbitej spoutanej hnusem

neschopnej se hnout

nebudu se koukat na tvoji radost

šlápnu do toho

chvíli budu hustej

budeš se mě bát

tančíš nade mnou nebudu se dívat

tančíš nade mnou nebudu tě líbat

tančíš nade mnou

nebudu ti zpívat tak tanči

až zase budu ležet

do stropu se dívat

a říkat jak jsem byl drsnej

budeš se mě smát

 

ANTIKRIST

bláznivý nápad jak ukojit vzdor

s hlavou v oblacích

před zraky bohů

smyslné rty dychtivě hltají

neznámou rozkoš

radost ze smilnění

bláznivý nápad jak ukojit chtíč

s hlavou pod lavicí

před zraky bohů

smyslné rty vroucně šeptají

orální modlitbu antikrist

zfetovaní andělé na kůru pogujou

na kříži kosmonaut

nahej čeká na svůj start

 

SEN

po těžkém dni na pokraji snu

posel odnikud má vlastní kreatura

zježený vlas

v podivném panoptiku

ze známých mi věcí radostně kyne

nechuť k procitnutí

nedůvěra v sebe

vražedné okolí v hrozivém tichu

jde mi po krku

od chvíle probuzení

nesnesu nic jenom svůj sen

mimo prostor a čas

 

ZATÍM

vlastním výkřikem probuzen ze sna

mokrý polštář

svědčí o tvrdém souboji

v boji o život zatím jsem vyhrál

zatím dál letím

bolest nevnímám zatím

sny jak divá zvěř žerou mě zaživa

prázdná láhev

svědčí o tvrdém souboji

v boji o život zatím jsem vyhrál

 

BÍLÁ LABUŤ

bílá labuť lapená v průjezdu

po zemi se plazí gumoví hadi

sluj smilstva a zvířecího obcování

bílá labuť ve stoce dní

 

GIN A TONIC

ráno svítí na odpadky noci

rozkvétá růže na smetišti

opilec zvrací za zpěvu ptáků

poslední pozdrav noci

blábolivě křičí

gin a tonik vodka yes

svědomí tlačí chtěl si jen užít

dlouhej tah

končí kávou z automatu

v království stínu

nastal čas dopít

potácí se příšera na ulici

a křičí

gin a tonik vodka yes

 

KŘÍDLA

svistot křídel

padlej Kristus otisk v prachu

mučivá touha

pálí signum na tvé duši

slastná nuda

mléčný opar lživá slova

promění se v čin

šílený střelec mizí v davu

sladký kouř

sjetá ústa hledaj větu

další joint padáš níž ticho křičí

krutá přítomnost cinkot klíčů

budí ze sna

bledá ruka skrze mříž

mává světu

 

POSLEDNÍ MUŽ

marný zápas zběsilý útěk

vstříc smrti

zbývá jen tiše přihlížet

vlastní zkáze

je to vývoj?

totální výbuch šílenství

moderní muž

hrdý na své dílo

smutně klesá

poslední strom na zemi

jeho výkřik

mizí v prostoru kosmu

mrtvá planeta

jenom další v zástupu

poslední muž

hrdý na své dílo

 

NEVĚŘÍM

nevěřím v budoucnost

nevěřím ve šťastné zítřky

nevěřím v boha

nevěřím na lásku

a bigotní kecy

nevěřím těm

co už mi jednou

rozbili hubu

nevěřím na reklamu

nevěřím na věci

nevěřím na hamburgry

od mc donalda

 

RYCHLOVLAK

v pátek ráno zaskočí tě

probuzení v krysí díře

studená hydra drtí palce

u nohou co nepatří ti

tričko ještě včera bílý

upatlaný noční špínou

v cárech visí na těle

co shnít stihlo

jen tvou vinou

rychlej start zběsilá jízda

bez zastávek

rychlej konec podivnej vlak

rychlovlak

s pěnou u huby v houpací síti

v očích výraz dementních dětí

pivní puchejř k nebi trčí

začínáš se bát jo

že nastal čas zúčtování

věci vzaly rychlej spád

už z toho hochu nevyklouzneš

v krysí díře vládne smrad

I CAN

black past is looking

at me through the window

it wants to remind me of itself

the dead Ludvik is lying

a photo in a newspaper irritates nobody

i rise somewhere in a spiral upwards

i am a cigarette smoke

finally i breathe freely

i have no boundaries my fall is out of question

erotic whirls

are up there

in the heights bring

you pleasure

endless anal intercourses

now i've struck

the right place from which wizards

of night come demons of living

give out orgasm

i can laugh peacefully

now it's over

i can send your boundaries to hell

 

DANCE

you're dancing a waltz of victory over me

i'm lying broken chained with disgust

unable to move

i won't look at your pleasure

i'll jump to it

i'll be harsh for a time

you'll be afraid of me

you're dancing over me i won't look

you're dancing over me i won't kiss you

you're dancing over me

i won't sing for you so dance

when i'm lying again

looking at the ceiling

saying how harsh i was

you'll be laughing at me

 

ANTICHRIST

an insane idea how to satisfy defiance

with head in clouds

watched by gods

voluptuous lips gulping greedily

un-known delight

pleasure of fornication

an insane idea how to satisfy lust

with head under the desk

hidden from the eyes of gods

voluptuous lips whispering warmly

the oral antichrist prayer

stoned angels on a choir are dancing pogo

a naked astronaut on the cross

is ready for his launch

 

DREAM

after a hard day at the edge of a dream

a messenger from nowhere a monster of myself

bristled head

in a strange waxworks

in known things i recognize joyfully

a distaste for awaking

a distrust in yourself

killing environs in threatening silence

has been running

after my life since i woke up

i can't bear anything except my dream

out of space and time.

 

FOR THE TIME BEING

waken up by my own scream

a wet pillow witnesses

a hard fighting for the time being

i have won the struggle for life

for the time being i'm flying on

i don't perceive pain for the time being

dreams like beasts of prey are devouring me alive

an empty bottle witnesses

a hard fighting for the time being

i have won the struggle for life

 

WHITE SWAN

the white swan captured in a carriage-way

rubber snakes are creeping on the ground

a grotto of fornication and bestial intercourse

the white swan in a sewer of days

 

GIN AND TONIC

the morning throws light upon garbage of night

a rose is coming to bloom on a dust heap

a drunken man is vomiting while birds are singing

the last greeting of the night

is screaming gibbering

gin and tonic vodka yes

the conscience hurts he just wanted

to have a good time a long

spree ends with a coffee bought from a vending machine

in the kingdom of shadows

a time to finish your drink has come

a monster is staggering in the street

and screaming

gin and tonic vodka yes

 

WINGS

whizzing of wings

the fallen Christ a print in a dust

torturing yearning burns

a sign into your soul

blissful boredom

milky haze false words

will be changed into a deed

an insane shooter disappearing in a crowd

sweet smoke

stoned mouth is looking for a clause

another joint you're falling lower silence is screaming

cruel presence tinkling of keys

wakes you up from a dream

a pale hand waves the world

good-bye through bars

 

LAST MAN

a vain fight

a furious escape towards death

there is nothing left but witnessing

your own destruction silently

is it a development?

a total explosion of insanity

a modern man

proud of his work

the last tree is falling down

to the ground sadly

its scream vanishes

in the cosmic space

a dead planet

only another one in a crowd

the last man

proud of his work

 

I DON´T BELIEVE

i don't believe in future

i don't believe in happy tomorrows

i don't believe in god

i don't believe in love

and bigoted bullshit

i don't believe those

who smashed

my face in once

i don't believe in ads

i don't believe in things

i don't believe

in mcdonald hamburgers

 

EXPRESS TRAIN

on friday morning you're surprised

by waking up in a rat's hole

a cold hydra crushes fingers

of feet that are not yours

a t-shirt which was white yesterday

now soiled with night mess

in rags hanging on your body

which only through

your fault managed to rot

a quick start

a furious ride without stops

a quick end, a strange train

an express train

with foam at your mouth in a hammock an expression

of mentally retarded children in your eyes

a belly full of beer towers towards sky

you start to fear yeah

that the time of clearing is here

things have started

to move fast you guy won't escape it

in a rat's hole stink rules