strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

insania – r.u. dead + 3x7" + bonuses

 

U. R. DEAD

když už nemáš touhu běžet krajinou a řvát

když začínáš tušit stín, když začínáš se bát

když tvý nohy nechtěj hledat cestu přes močál

když i kopce, stromy k tobě náhle promluví

když už máš cizí tvář

když tvý sny odešly spát

když je stín nad tebou

když tvůj řev umírá… u. r. dead

když tě řeka večer k sobě volat začíná

když se ve vzpomínkách začneš vracet do dětství

když tvý oči vidí, jak kolem čas utíká

když se noci dlouží a tvý dny se zkracují

když už máš cizí tvář

když tvý sny odešly spát

když je stín nad tebou

když tvůj řev umírá… u. r. dead

když svůj pohled upíráš jen na zem, do listí

když už nezávidíš ptákům odlétajícím

když je doba zlá a ty se schovat zalejzáš

když už minas morgul po tvý duši nedychtí

když už máš cizí tvář

když tvý sny odešly spát

když je stín nad tebou

když tvůj řev umírá… u. r. dead

 

VÝKŘIK Z HOR

ležím ve snech, řítím se železnými sny

a čekám, až bude padat hvězda rozumu

tlukot prorokova srdce

výkřiky slepých strojů

unikám z úzkého prostoru rozumu, říkám:

psychická bolest nikdy víc

vzhůru nohama balistická podlaha

nekonečná voda, nekonečný břeh

podél kterého jdeš blíž smrti

touto cestou jdou lidé a modlí se

točí se stále dokola v kruhu

řvoucí melancholie sonoruje mezi kopci

lesy, stromy, řeky, nebe vibrují řevem z hor, říkají:

psychická bolest nikdy víc

vzhůru nohama balistická podlaha

nekonečná voda, nekonečný břeh

podél kterého jdeš blíž smrti

roje vyhaslých hvězd porušují věčnost

rozplývají se v černotě, ztrácejí identitu

negaci marnosti, antilogickou vlastnost

koukáš na nebe a sleduješ, jak tvé vědomí letí

vznáší se nedotčeno pravdou rozumu

a proto bude žít věčně

přichází hvězdné světlo, svobodně letí zlá tma

zrychlující čas tě žene ke konci, říkáš:

psychická bolest nikdy víc

vzhůru nohama balistická podlaha

nekonečná voda, nekonečný břeh

podél kterého jdeš blíž smrti… to je konec

 

POD ZEMÍ

svazek květin vadne, když padá do hrobu

ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu

uvnitř ležím já, vnímám jen napůl

ztrácím světlo, ztrácím váhu

a jsem nekonečně volný

něco se děje nade mnou i pode mnou

moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno

země chrání mé tělo jako černý sníh

moje myšlenky nedávají smysl a orgány září

uvnitř ležím já a vnímám jen napůl

ztrácím světlo, ztrácím váhu

a jsem nekonečně volný

s rozzuřenou tváří bůh leží vedle mne

jako každý den ho slyším obracet se v hrobě

něco se děje nade mnou i pode mnou

moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno

země chrání mé tělo jako černý sníh

moje myšlenky nedávají smysl a orgány září

znamení nové tmy tě nechává daleko od cíle

tam, kde tě vidím běžet opuštěnou krajinou

a pomalu se snáší noc

hluboko řvou studené vodní proudy

pod zemí, na které umíráš

tam, kde tě vidím ležet a čekat

v opuštěné krajině … sbohem.

svazek květin vadne, když padá do hrobu

ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu

moje starší sestra jde spálit mé šaty a věci

oheň plane proti měsíci

cítím, že se blíží můj čas

něco se děje nade mnou i pode mnou

moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno

země chrání mé tělo jako černý sníh

moje myšlenky nedávají smysl a orgány září

 

MRAKY

mraky jsou těžké, mraky cítí svou sílu

mraky se plíží pomalu ke slunci

a hnijící moře překročí břeh

a světlo tu zhasne na tisíce let…

mraky jsou mohutné, mraky vládnou prostorem

mraky se vysmívají mé poděšené tváři

a hnijící moře překročí břeh

a světlo tu zhasne na tisíce let…

mraky pohřbívají světlo, oživují stíny

mraky slouží našemu zoufalství

a hnijící moře překročí břeh

a světlo tu zhasne na tisíce let…

mraky se bezhlučně ubírají svým směrem

mraky jsou předzvěstí soudného dne

a hnijící moře překročí břeh

a světlo tu zhasne na tisíce let…

vědomí zla pokrylo celou oblohu

ducha zla vyzývá mé slepé oči

nikdy bych nevěřil, že slunce je tak slabé

příliš slabé, aby mohlo vzdorovat

veškeré zlo, které kdy povstalo

se inkarnovalo do mraků…

 

ZÁVRAŤ

plameny spalují, blíží se k mým očím

stojím na okraji kráteru a křičím

moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež

koukám dolů na žhavé proudy

když se mi hlava náhle zatočí

a necítím tělo a necítím vědomí…

odletět pryč a zapomenout všechny lži

chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči

chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou

z tohoto světa odletět a odumřít jinam

jako stín chromý stoupám do svahu

krvácím, teču a brodím se kamením

moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež

koukám dolů na žhavé proudy

když se mi hlava náhle zatočí

a necítím tělo a necítím vědomí…

odletět pryč a zapomenout všechny lži

chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči

chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou

z tohoto světa odletět a odumřít jinam

v mém vědomí, v mém jádru, v mém hlasu

v mém řevu

něco se motá a udušený oheň chrlí kouř

má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh

v mé krvi, v mém egu, všude cítím závrať

něco se motá a udušený oheň chrlí kouř

má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh

v mé ruce sníh hoří

prolomím se skrz led a vzdoruji záři

moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež

koukám dolů na žhavé proudy

když se mi hlava náhle zatočí

a necítím tělo a necítím vědomí

 

SOUMRAK

zapadá slunce, ustupuje přicházející noci

a na vrcholcích hor kolem brzy vzplanou ohně…

děti zahlédly padající hvězdu, daleko v kopcích umírá pastýř

a starci kolem ohně zpívají dávnou píseň…

padá listí, ze země stoupá chlad

z lesů se valí tma a navždy vrací vše do minulosti…

 

TENTOKRÁT

tentokrát budeme veselejší

šťastnější než jsme byli

tentokrát neposlechneme zimní varování

a nebudeme vás děsit

tentokrát se nechceme rozčilovat

tentokrát se nebudeme mračit

tentokrát se vynasnažíme

nemyslet na věci, co nás deprimují

tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát

že je lepší nevnímat zamračený nebe

tentokrát zradíme gandalfa

a slzy v prorokově snu

tentokrát se podíváme

na západ slunce bez melancholie

tentokrát budeme jednodušší

abychom vás zbytečně moc netrápili

a kromě několika menších žalmů

budete mít tentokrát dobrou náladu

tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát

že je lepší nevnímat zamračený nebe

 

BÝT NA MOŘI

jedné modré noci, než jsem se probudil

jsme z útesu pozorovali moře

znenadání přišla bouře

a my běželi dolů přivítat vlny

jedné modré noci jsme uviděli světlo

daleko na zuřící vodě

volalo nás hlasem racka

a ta výzva byla příliš silná

a navzdory přívalům deště

navzdory sílící vichřici

jsme cítili jediné přání ... být na moři

jedné modré noci, když moře zešílelo

jsme odpoutali člun od mola

řev vody zněl spíš jako nářek

a proto jsme se nebáli

jedné modré noci jsme se na břehu

rozloučili s vyhaslým majákem

mysleli na nová dobrodružství

a vypluli do dálky za světlem

a navzdory přívalům deště

navzdory sílící vichřici

jsme cítili jediné přání ... být na moři

a najednou svítilo sluníčko na bleděmodré obloze

nad hlavami nám zpívali ptáci

a když jsme se rozhlédli kolem, viděli jsme

hladinu plnou pestrobarevných výletních loděk

v nich se náramně bavili lidé volných mravů

mávali rozpustile na nás

vlnky si pohrávaly se slunečními paprsky

a šplouchaly o stěny člunu

ryby, které vykukovaly z vody

na nás ocasem cákaly moře

s ostatními zpívaly sprosté námořnické popěvky

a pomalu se blížil čas odpolední svačiny

oxfordský slovník "advanced learner's" uvádí

že "idyla" je

a) próza či poezie popisující

šťastný, pokojný výjev

b) prostý, příjemný jev či událost

jedné modré noci jsem měl sen...

 

VĚŘ NÁM

věř nám, hvězdy často ve snu lžou

věř nám, hvězdy často ve snu lžou

hlídám v noci oheň na skále

hlídám strážní oheň na skále

věř nám, jižní touhy klamou směr

věř nám, jižní touhy klamou směr

slyším za tvým stínem zvony znít

slyším za tvým stínem zvony znít

věř, náš maják září mimo kruh

věř, náš maják září mimo kruh

slyším, co tvý uši neslyší

vidím, co tvý oči nevidí

věř nám, žijeme v astrálním snu

věř nám, žijeme v astrálním snu

cítím tvou duši být součástí

cítím tvou duši být součástí

 

PROKLÍNADLO

hele, proklejte nás s láskou!

můžete na nás řvát

můžete s náma nesouhlasit

můžete nás pomlouvat

můžete na mě plivat

můžete nenávidět naši hudbu

můžete proklínat můj hlas

ale chtěli bychom vás poprosit

abyste nás prokleli s láskou!

 

MÍ ASTRÁLNÍ BRATŘI

matka mi řekla: „nenávidím tě“ dvě vteřiny předtím, než zemřela

ona vždy milovala půlnoc se světelnou ozvěnou

pokud sníš o temné straně slunce, potom nejsi slepý

a má terapie úplňku objeví v tvé duši ztracené světlo

otec se pokoušel vyčíst můj osud z tarotových karet

nikdy nezapomenu na tu noc a na jeho vyděšenou tvář

cítím, že své bratry jsem ztratil během hybernačního spánku

a z vrcholu pyramidy každou noc pátrám po otevřené obloze

...a až budeš číst tyto řádky, nebudu již pozemský, neboť...

ano, mí bratři, mí astrální bratři pro mne dnešní noci přicházejí!

v šesti letech jsem zjistil, že mým domovem je hvězda ohnivé krysy

mírná bolest je tak sladká - je mou oblíbenou hračkou

strach ze smrti je pro mne rituálem jepic

sny labyrintu jsou pro mne ohněm ve tvých očích, tvých očích...

 

TEĎ TIŠE – SLUNEČNÁ NOC

tiše, planeto, neboť přilétáme

teď tiše, neboť přilétáme

toto je naše slunečná noc

slunečná noc... slunečná noc...

„teď tiše, bludná matko černých nebes, neboť nyní přilétáme.“

„viděla jsem, jak se obratník draka ztrácí ve víru egyptské tmy.“

„rovníku! meridiány! stůjte při nás - chceme vaši sílu!“

„měla jsem hrozný sen, že v boji hvězdných čarodějů zemřel slunovrat.“

teď tiše, neboť přilétáme...

„magické symboly namalované na skále, voláme vaše jména!“

„má poslední vůle k vám přilétá kosmickými plameny ukryta v dračím vejci.“

„slyšíme nápěv dávno ztracené balady slepého slunce.“

„já sama jsem slunce, a proplouvám touto slunečnou nocí jako ohnivý mrak.“

teď tiše, neboť přilétáme...

 ...haló, slyšíte mě?... mluví k vám astrální zrádce...

samé špatné zprávy... toto je noc mého příletu, noc velké astrální zrady

noc falešného slunce, slunečná noc...

 

POTOM MY ŘÍKÁME: ZEMŘI

pokud říkáš, že se bojíš prohry a výprasku

pokud říkáš, že proto vždy radši poslechneš většinu

potom my říkáme: dobře, ale na tomhle hřišti pro tebe není místo

potom my říkáme: tuhle hru si s náma hrát nezasloužíš

pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři

pokud máš strach, že se ti budou smát blbci

pokud říkáš, že radši ještě počkáš

potom my říkáme: na co si asi k čertu myslíš, že čekáš?

potom my říkáme: vstávej, hlupáku, protože čekáš na svou smrt

pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři

pokud bys' rád poslechl hvězdy, ale bojíš se neúspěchu

pokud říkáš, že miluješ život a nechceš ho ztratit

potom my říkáme: nemusíš mít strach, ubožáku

protože ten tvůj život, na kterým tak hrdě lpíš, stojí za hovno

pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři

 

MODLETE SE NA MÉ STRANĚ!

modlete se, když vzpomínáte na zimní sny zničené sluncem

modlete se, když tušíte orgasmus letních bouří

modlete se na mé straně! buďte na mé straně!

a vypusťte svatojánské mušky - astronauty letních nocí!

a pokud budete tiše, uslyšíte, jak se já modlím k vám

a pokud zavřete oči, uvidíte, co jste předtím neviděli

a pokud mi řeknete svou pravdu, dozvíte se pravdu skutečnou

potom vás jedné svatojánské noci požádám, abych mohl zemřít

modlete se, abyste byli zrozeni opět ve stejném místě a čase

modlete se, když u černé svíčky čtete mou poslední vůli

modlete se na mé straně! buďte na mé straně!

a vypusťte svatojánské mušky - astronauty letních nocí!

U. R. DEAD

when you close your eyes and see just fragments of your past

when you start to speak to yourself

when you start to lie

when your brain, when your hands don't need to be occupied

when trees and hills all of a sudden start to talk to you

when you start to see time

when you look to the ground

when you like solitude

when you feel shades around… u. r. dead

when your night seems too long to you and your day too short

when your fancy stops wondering about the sense of life

when your sleep is disturbed by no schizophrenic dreams

when the river everyday is calling you to come

when you start to see time

when you look to the ground

when you like solitude

when you feel shades around… u. r. dead

when eyes of yours are not afraid of dark any more

when you begin every evening to hail setting sun

when flying buzzard does not evoke envy in you

when you start to doubt the existence of evil

when you start to see time

when you look to the ground

when you like solitude

when you feel shades around… u. r. dead

 

SHRIEK FROM THE MOUNTAINS

lying in dreams, i rip through iron dreams

waiting for falling star of sanity

beating prophet's heart

blind machines' black screams

breaking out of the narrow space of sanity,

saying:

psychic sore never more

upside down ballistic floor

endless water, endless shore

that leads you close to death

moving down this way people go and pray

rounding all the time they circle everyday

shrieking melancholy sonorating among hills

forests, woods, trees, rivers, sky

vibrating with mountains' shrill, saying:

psychic sore never more

upside down ballistic floor

endless water, endless shore

that leads you close to death

swarms of waned stars breach eternity

fade into black, lose identity

negation of vanity, anti-logic quality

looking at the sky you're watching your mind fly

floating untouched by sane truth

therefore will never die

coming stellar light, evil dark flying free

running speeding time that brings

you close to end, saying:

psychic sore never more

upside down ballistic floor

endless water, endless shore

that leads you close to death

 

UNDER GROUND

bunch of flowers fade falling into a grave

losing light, losing weight, they go to meet their fate

inside lying me, just half i perceive

losing light, losing weight, now endlessly free

something happens up and down

my fantasy works at full speed under ground

earth's shielding my body like black snow

my thoughts miss any rational basis, my organs glow

inside lying me, just half i perceive

losing light, losing weight, now endlessly free

with a raging face god lies the next place

i hear him spin in his grave like all other days

something happens up and down

my fantasy works at full speed under ground

earth's shielding my body like black snow

my thoughts miss any rational basis, my organs glow

sign of new dark leaves you far from the mark

where i see you run through the solitary land

night falls down

deep cold waters flow

under earth on which you're dying slow

where i see you lie on the solitary ground

waiting … good bye.

bunch of flowers fade falling into a grave

losing light, losing weight, going to their fate

my elder sister goes to burn my things and clothes

fire flares against the moon

feel my time coming slow

something happens up and down

my fantasy works at full speed under ground

earth's shielding my body like black snow

my thoughts miss any rational basis, my organs glow

 

CLOUDS

clouds are heavy, clouds feel to be strong

clouds creep slowly towards the sun

and the sea in decay will overflow its shore

and light will be extinguished for thousands of years

clouds are mighty, clouds rule space

clouds laugh at my frightened face

and the sea in decay will overflow its shore

and light will be extinguished for thousands of years

clouds bury light, revive shades

clouds serve to our desperate fate

and the sea in decay will overflow its shore

and light will be extinguished for thousands of years

clouds silently take their way

clouds presage our judgement day

and the sea in decay will overflow its shore

and light will be extinguished for thousands of years

evil minds cover all the sky

evil souls challenge my blind eyes

i would never believe the sun is too weak to defy

all evil ever seen has been incarnated into clouds

 

VERTIGO

flames burn, sneak to my eyes

i stand on the brim of a crater and cry

my eyes drip to lava, what life says is lie

i look down at hot streams

suddenly my head swims

i don't feel my body, i don't feel my mind

to fly away and forget all these lies

i long to fly away with you, just let me close my eyes

i long to be, long to flee, with you i long to fly

from this world i long to fade away,

from this world i long to die

like a shade, lame, i climb the slope

i bleed, flow, wade through stones

my eyes drip to lava, what life says is lie

i look down at hot streams

suddenly my head swims

i don't feel my body, i don't feel my mind

to fly away and forget all these lies

i long to fly away with you, just let me close my eyes

i long to be, long to flee, with you i long to fly

from this world long to fade away, from this world long to die

in my sense, in my core, in my voice, in my roar

something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke

my soul's burning in fire, i am fading like snow

in my blood, in my ego i can feel vertigo

something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke

my soul's burning in fire, i am fading like snow

in my hand snow burns

i break through ice and defy the glare

my eyes drip to lava, what life says is lie

i look down at hot streams

suddenly my head swims

i don't feel my body, i don't feel my mind

 

DUSK

sun is setting down, gives way to the night

on all peaks around, fires in no time will blaze up…

boys watch a falling star, in hills shepherds die

old men around fire sing an ancient chant … and die

leaves are falling down, the chill comes from the ground

from woods there's coming the dark, returns all to past … forever

 

THIS TIME

this time we'll be more cheerful

happier than we were

this time we'll disobey calling of winter warning

and this time we will not scare

this time we'll take things easy

this time we will not frown

this time we'll try to ignore things

that cast me down

these times you can hear our music shout

that you don't need to think of cloudy sky

this time we betray gandalf

and tears in a prophet's dream

this time we'll watch the sun-set without gloomy melancholy

this time we'll not scream

this time we'll sound more simple

not to depress your minds

this time you'll reach a jolly mood

except some petty psalms

and these times you can hear our music shout

that you don't need to think of cloudy sky

kill, kill, kill the gloom, kill the gloom which is your doom

kill, kill, kill the gloom, kill it ... when looms

 

TO B. AT C.

one blue night before i woke

from cliff we were watching the sea

all of a sudden windstorm came

and we ran down to welcome waves

one blue night we saw a light

far off on the raging water

calling us with sea-gull's voice

that challenge was too strong

and despite heavy rain

despite rising wind

the only wish we feel ... now we want to be at sea

one blue night when sea was mad

we were casting boat off pier

water's roar was rather sad

and therefore we were not afraid

one blue night we on the beach

parted with an extinct lighthouse

expected new adventures

and then followed the light

and despite heavy rain

despite rising wind

the only wish we feel ... now we want to be at sea

and suddenly there is sun and pale blue sky

over our heads singing birds

and when we look around we can see water

full of manycoloured trip boats

in them having great fun people

of loose manners waving gay at us

and little waves are playing with the sunbeams

lapping against sides of the boats

fishes peeping out from water

splashing us cheerfully with their tails

and singing rude sailor songs along with all

there is slowly coming tea-time

oxford a.l. dictionary says:

"idyll" is

a) prose, poetry

describing a happy peaceful scene

b) simple pleasant scene or event

one blue night i had a dream...

 

BELIEVE US

believe us stars often tell lies in a dream

believe us stars often tell lies in a dream

i guard a sentry fire on a rock

at night i guard a fire on a rock

believe us southern wishes deceive the course

believe us southern wishes deceive the course

i hear ringing bells behind your shadow

i hear ringing bells behind your shadow

believe us our lighthouse shines out of the circle

believe us our lighthouse shines out of the circle

i hear what your ears cannot hear

i see what your eyes cannot see

believe us we live in an astral dream

believe us we live in an astral dream

i feel your soul as its part

i feel your soul as its part

 

MY ASTRAL BROTHERS

mama said: „i hate you“ two seconds before she died

she always preferred midnight with the light-echo

if you dream of dark side of the sun, you are not blind

my therapy of full-moon finds lost light in your mind, light in your mind!

daddy tried to read my fortune from the tarot cards

i'll never forget his frightened face that day

i feel i've lost brothers during hybernation sleep

from the peak of pyramid i face open sky, face open sky!

i won't be terrestrial when you read these lines of mine,

yes, my brothers, astral brothers are coming for me now!

six years old i learnt my home is star of flaming rat

gentle pain is sweet, i use it as a toy

i see fear of death as ritual of mayflies

i see dreams of labyrinth as flames in your eyes, flames in your eyes!

 

HUSH NOW - SUNNY NIGHT

hush now, planet, we are coming now

hush now, planet, we are coming now

right now, planet, we are coming now

hush now, this is our sunny night.

sunny night... sunny night...

„hush, wandering mother of black sky, we're coming now.“

„i saw tropic of dragon covered with rolling egyptian dark.“

„equator! meridians! stand by us, we need your might!“

„i had a dream about solstice dying in astral wizards' fight.“

hush now, planet, we are coming now...

„magical symbols drawn on the rock, we call your names!“

„my last will is brought in dragon's egg to you through cosmic flames.“

„we hear tunes of blind sun's ballad lost long ago.“

„i am the sun, in the form of fiery cloud through this sunny night i float.“

hush now, planet, we are coming now...

 ...hallo, you hear me? this is the astral traitor speaking...

bad news - this is the night of my arrival, of the great astral betrayal,

of the false sun, the sunny night...

sunny night...

 

THEN WE SAY: DIE

when you say you fear of losing and licking

when you say it's reason why you don't want to defy

then we say: ok, there is no place for you on this playground

we say you do not deserve to play with us this game

when you fear, when you say you fear, then we say: die

when you're afraid of being ridiculed by morons

when you say that there is always enough time to wait

then we say what the hell you think you'll be waiting for?

we say: wake up, stupid, you'll be waiting for your death

when you fear, when you say you fear, then we say: die

when you'd like to obey stars, but failure's what you fear

when you say you want to live, you must protect your life

then we say: poor guy, you don't have to be afraid

your life to which you cling so much is worth a pile of shit

when you fear, when you say you fear, then we say: die

 

PRAY ON MY SIDE!

pray! as you think of winter dreams cancelled by sun

pray! as you feel the orgasm of summer storms

pray on my side! stay on my side!

and set free fire-flies - the astronauts of summer nights!

and if you shut your mouth, you will hear me praying up to you

and if you close your eyes, you will see the never seen

and if you tell me truth, in my dreams you'll learn the real truth

then one midsummer's eve i will ask you to kill me.

pray! to be born again in the same place and same time

pray! as you read by black candle-light my last will

pray on my side! stay on my side!

and set free fire-flies - the astronauts of summer nights!