strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

innoxia corpora – je tezke otocit prst proti sobe

 

CHCÍPÁŠ

Chcípni na vzpomínky. Necháváš se šplhat po pozlacené tyči pohodlí za cenu kolapsů pro pocit jistoty. Snad jen syn tvého syna těm historkám uvěří, když budeš machrovat, jaké to bylo. Když jsi nebyl žádné béčko, odhodlaný, uvědomělý,

patentovaná spravedlnost nežeroucí mrtvoly. Přitom jsi jen sbíral body za účast a svědomí schovával za osvědčené nášivky. Jaký je teď rozdíl mezi tebou a těma co běží už od startu. Zatím o tom ještě nevíš, ale poločas rozpadu započal.

Chcípáš, aniž by se někdo ohlídnul.

 

SLYŠÍŠ TEN SMÍCH ?

Jen lžeš, hnis se v tobě zvedá, žádosti své nadevše kladeš.

Nepřítel skrytý v tobě, je těžké prst otočit proti sobě.  Tak u koho bys začal a na koho plivnul, marně zkoušíš hasit ohněm. Nezačal jsi u sebe, tak u sebe skončíš. Tragéde, koho myslíš, že tím dojmeš. Jak na tebe zavolali, tak se jim ozvalo. Vyvolal jsi konflikt, hrdino srabů. Komu jsi tím asi udělal radost. Škodolibé svědomí se ti směje.

 

ZKLAMÁNÍ

Dráp se zasekl hluboko do masa a z dobré vůle ještě teď kapou chcanky. Přiblblý výraz v tvém ksichtu značí... Vůbec nic se nestalo. Tak ti pěkně děkuju, kamaráde, za to, že jsi se udělal z mých zpocených zad.

 

POCTIVĚ

Velkohubě se chvástáš a máš problém ubránit, ubránit se předávkované čelisti oteklé. Začátek prostě přeskočit nejde.

Než zase příště něco plácneš, popřemýšlej, kolik to bude stát úsilí. Spoléhat se na rozpočet je hodně pohodlné. Rvát žíly z těla ti to musí, jenom tak budeš vědět, že to za něco stálo.

 

PROKLATĚ NÍZKO

Nádražní ryk a zvířený prach, dveře do saloonu vytrhlé z pantů. Hle, smečka postrachu dorazila a všichni kolty,

kolty proklatě nízko. Děvky a chlast, zábava tvrdých chlapů.

Nejsi chlap, tak uhni. Finální přestřelka vrcholí, kulky lítají ze všech stran, mrtvol přibývá. Hle, smečka postrachu se dorazila a všichni kolty, kolty proklatě nízko. Mrazivé ráno a sucho sužující krk. Postřelení budí mrtvé, ti se pomalu zvedají a odchází domů s dírou uprostřed čela.

 

PODLE PLÁNU

Mladí, perspektivní vycítili lukrativní existenci. Připustili možnost a vydali příkazy. Měli nahradit staré garnitury.

Tak přepište dějiny! Zneužili, použili, někteří býti chtěli, někteří chtěli, někteří byli… Dobře naplánovaná rezignace. Sami proti sobě, sami pro sebe! A ty staré kurvy s prackama od krve dostávají zpátky svoje posty a ušlé zisky. Unavené výkřiky z uranových dolů, ale zákon je postavil mimo zákon.

Vymyšlená revoluce, kdy zrno zůstalo zrnem a plevel je lež !

 

O TOM, JAK JSEM ZABIL

O tom, jak jsem zabil čas, o tom pojebávání od piva k pivu.

O tom chcípání stereotypem. Čekání na změnu bez jakéhokoliv přičinění. Spoléhání na náhodu, která by mohla něco změnit, nejlépe ke stejnému. Čekání na změnu ke stejnému. O starých deskách, o starých kámoších, o věčném potkávání třídních učitelek, o koncertech, o zásluhách, o týdnu, který trvá jeden den, o tom, jak jsem zabil!

 

VÝSLECH

Nevíš kdo to byl, ani jak vypadal, ale byli jste jeden, jeden a jeden a proto to bylo! Jeho hloupé proto, proto to bylo!

Bezmoc je strašná, strašná je hloupost.

 

GHETTO

Dáváš si na čas, než se zeptáš, pečlivě si vybíráš, schválně propásneš několik jistot a pak se zeptáš. Možná se dozvíš.

Ale na tom už teď nezáleží. Životní krédo, před kterým stojíš pořád v pozoru. A možná proto chodíš pořád dokola. Kolem zdí svého ghetta, které jsi postavil z ješitných předsudků. Spokojeně si nadáváš, jak stíny překračují tebe a vůbec ti není podezřelé, že potkáváš stále stejné lidi.

 

TVŮJ PODÍL

Tak zkus ospravedlnit vraždu další vraždou. Zabij každého, kdo zabije. Militantní šovinista, militantní anarchista, militantní pacifista, militantní děcko! Tak zkus ospravedlnit vraždu další vraždou. Zabij každého, kdo zabije. Nečekej, že kola tohoto systému ti přibrzdí, ba dokonce zastaví. Jsi srab, abys vyskočil!

 

9 SCHODŮ NAHORU, 9 SCHODŮ DOLŮ

Každý den devět schodů nahoru, každý den devět schodů dolů. Každý den pohřben zaživa nad svým oltářem řveš do ozvěny ticha. Tak co řveš, tak co chceš. Tak co řveš, když nic nechceš. Jen vrazit si nůž do zad sám.

 

ZE ZÁLOHY

Čumím do zdi a jsem smutný z toho, že největší klacky pod nohy padají přes záda. A já mám strach se ohlídnout. Jsem zbabělec. Kdo mi kryje záda. Díky Brute! Řád sežraného rozumu vytetovaný na prsou a stále do půl pasu. Tonoucí na Marsu láme stébla. Kdo je ta potvora, živá mrtvola. Jó, na nebesích tam se bojuje s větrem.

YOU ARE DYING

Die of recollections. You let yourself climb up a gilded post of comfort at the cost of collapses for sense of certainty. Perhaps only your son's son will trust when you tell those pedantic stories of the past. When you were second to none, determined, self-conscious patented justice which did not consume dead bodies. In fact, you only collected points for participation, hiding your conscience behind well-tested tags. What is now the difference between you and those running already from the start? You don't know of it yet but disintegration is on the run. You are dying and nobody looks back.

 

CAN YOU HEAR THE LAUGH?

You tell nothing but lies, pus arises in you, you put your lust above all. The enemy is hidden in you, it is hard to turn your finger against yourself. Who would you start with, who would you spit at, trying in vain to extinguish with fire? You have not started with yourself, so you will finish with yourself. Tragedian, who do you hope to move with that? What they shouted at you, came back to them, echoing. You have provoked a conflict, hero of cowards. Who has been made happy this way? Malicious conscience is laughing at you.

 

DISAPPOINTMENT

The claw has cut deep down the flesh and urine is still dripping down out of good will. The silly expression on your face means… Nothing at all has happened. Thank you, my friend, for what you have made out of my sweating back.

 

HONESTLY

You are bragging, finding it difficult to defend yourself, defend yourself from a swollen overdosed jaw. One cannot simply jump over the beginning. Next time, before prattling think of how many endeavours will be needed. Relying on the budget is too comfortable. Your veins must be torn out of your body to make you feel that it was worth something.

 

BLOODY LOW

Uproar and whirled dust of the station, the saloon door torn out of its hinges. Look, the frightening gang is here, all colts, colts bloody low. Sluts and booze, tough guys' pleasures. You are not a tough guy, give way! The top of the final skirmish, random bullets flying across the saloon increase the number of corpses. Look, the frightening gang is here dead, all colts, colts bloody low. Freezing morning, neck-vexing dryness. The wounded ones make the dead ones awoken, they slowly get up and go home with the holes in the middle of their foreheads.

 

FOLLOWING THE PLAN

Having sniffed out lucrative living, promising youngsters admitted a chance and issued orders. They were supposed to replace the old structure. So re-write history! They misused, they used, some wanted to be,some wanted, some were… A well-planned resignation. Against themselves, for themselves! And the old beasts with blood stained paws are getting back their positions and lost gains. An imaginary revolution when a grain remains a grain and weed is lies!

 

ON HOW I KILLED

On how I killed time, on my fucking drinking one glass of beer after another. On dying of stereotype. Waiting for a change without endeavours. Relying on a change which could change something, into the same at best. Waiting for a change into the same. On the old records, old friends, eternally meeting lady teachers, concerts, merits, on the week that lasts for a day, on how I killed!

 

INTERROGATION

You know neither who he was nor how he looked like but you were one, one and one and that's why it was! His stupid that's why that's why it was! Powerlessness is horrible, horrible is stupidity.

 

GHETTO

You take up a lot of time before asking, you choose carefully, you miss a few certainties and only then you ask.

You may learn. But it matters no longer now. Your lifetime credo has been making you pay respects all the time. And thus you move in a vicious circle round the walls of your ghetto you erected out of your vain prejudice. Happily calling bad names as you are overtaken by shadows and you never become suspicious despite meeting the same people

all the time.

 

YOUR PART

Just try to justify a murder by another murder. Kill everyone who kills. Militant chauvinist, militant anarchist, militant acifist, militant kid! Just try to justify a murder by another murder. Kill everyone who kills. Do not expect the wheels of this system to slow down or even stop. Too craven you are to jump out!

 

NINE STEPS UPSTAIRS, NINE STEPS DOWNSTAIRS

Every day, nine steps upstairs, every day, nine steps downstairs. Every day, buried alive over your altar, you roar into the echo of silence. What do you roar for, what do you want? What do you roar for if you want nothing? Except thrusting a knife into your own back.

 

AMBUSH

Staring at the wall, I grieve. The biggest spoke in my wheel beats my back. I fear to look back. I am a coward. Who shields my back? Thanks, Brutus! The Order of Devoured Common Sense tattoed on my chest is sinking down to my waist. He who is getting drowned on the Mars chatches a straw and breaks it. Who is the beast, the living corpse? Oh, winds are fought against in Heaven.