strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

illegal illusion – a.m. diode

 

DOKONALE OBKRESLENÝ

neexistuje nic, jen ty

nezapamatovatelný sen

dovol mi tříštit

ptát se na své jméno

dotkni se podzimu

a má píseň tě vykuchá

dovol mi tříštit

ptát se na své jméno

podobáš se mi

a stále doufáš

stále doufáš

(že jsem nikdy nebyl)

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

nenávidím tě s láskou

s láskou důvěrného pádu

dovol mi tříštit

ptát se na své jméno!

jsem dokonale obkreslený

jsem dokonale prázdná lež

dovol mi tříštit

ptát se na své jméno

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

zaschl jsem jako krev na mracích

ptal se všeho co dýchalo

odpovědi v hádankách - kurva

táhněte do hajzlu - zbytečné minuty!

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

zamrzlý v pohybu - toužím po tobě!

zaschl jsem jako krev na mracích

ptal se všeho co dýchalo

 

KAPAT

zpomalený zvuk se šíří jako přání

mutující společně s bolestí, moderní bolestí

v mé hlavě je naprostým vládcem

otcem chovajícím střeva ve své náruči

nejsem takový, jen tančím s figurkama

se zbytky zraku na operačních stolech

chovám se jako dům co vyhořel

zárodek lásky v mé vlastní smrti

viděl jsem milovat se dny s roky

slyšel jsem je šeptat mé jméno

viděl jsem milovat se dny s roky

slyšel jsem je šeptat mé jméno

nenávidím se když se svlíkám

triumf a prázdno - pověz mi jestli víš

o čem to je a poděkuji každému

poděkuji každému nádoru zvlášť

viděl jsem milovat se dny s roky

slyšel jsem je šeptat mé jméno

viděl jsem milovat se dny s roky

slyšel jsem je šeptat mé jméno

vyretušuji tuhle mutující bolest

tohle obchodní jednání s kamikadzem

udělám to úplně zadarmo - aniž bych se nadechl

otočil, zeptal se "proč"

pak tě odnesu zpátky

zpátky ke tvé stoce

umyji tvé nohy

znovu pokřtím

tvůj

den

 

PŘIŠEL JSEM OD VÝCHODU

nenápadně se prolhávám tvými ulicemi

hledám svou víru tak, abych ji nevyplašil

abych neponížil to, co ještě stojí za dotek

vlažný smutek - nemám komu poděkovat!

zdi a mosty - tvůj nervózní mír

nemoc dotažená k dokonalosti

kapky potu padají vzhůru úplně beze strachu

s laskavým svolením příběhu čteného od zadu

nemám komu poděkovat

nikdy nebyl nikdo, komu bych měl poděkovat!

nikdy nebyl nikdo, komu bych mohl poděkovat!

v téhle válce se mi kurevsky stýská!

bože střílej! (apatie nebolí)

přišel jsem od východu

důvěrnější než tvůj smutek

klepal jsem, ale nikdo nezdvihl sluchátko

přišel jsem od východu

pro hodiny, které tě tak zranily

střílel jsem, ale nikdo nepadl mrtvý

nikdo nepadl mrtvý, snad jen malé město

chtěl bych vědět víc a dohodit dál

přítel či sluha, jen malé město ví

snažím se to pochopit dřív

než se nenápadně prolžu další ulicí

jen malé město ví

jen malé město ví

jen malé město ví

jen malé město ví

nikdy nebyl nikdo, komu bych měl poděkovat!

nikdy nebyl nikdo, komu bych mohl poděkovat!

v téhle válce se mi kurevsky stýská!

bože střílej! (apatie nebolí)

jen malé město ví

jen malé město ví

 

BOTULIN

píšu svému pavoukovi v dešti

razítkem víc mrtvým, než živým

o planetách - asi dvou

o planetách - asi dvou

nic víc

chčím z lidí jen tváře

na všeobecnou pravdu, která smrdí

z planet - asi dvou

z planet - asi dvou

nic víc

podívej se vedle sebe

to jsem já - tvůj rukojmí

z planety - z té druhé

zachraň mě před mým životem

jednou pro vždy, prosím

tehdy jsme roztančili celý vesmír

a zapomněli na černé díry

a kurva nic víc, z planet asi dvou

nic víc

podívej se vedle sebe

to jsem já - tvůj rukojmí

z planety - z té druhé

zachraň mě před mým životem

jednou pro vždy, prosím

před třemi hodinami jsem tě potkal

kurva nic víc

nejlevnější tisíckrát přebraný zbytek

a jeho dotek dveří

seru na to, který vesmír tě teď píchá

tvůj strach zdědím já

nemůžeš mě jen tak naminout

PERFECTLY TRACED

nothing exists, just you do

far from remembered a dream

allow me to shatter

to ask about my name

only touch the fall

and my song disembowels you

allow me to shatter

to ask about my name

you take after me

still hoping

still hoping

(that i never lived)

frozen in the motion - yearning after you!

frozen in the motion - yearning after you!

i hate you with love

with love of intimate fall

allow me to shatter

to ask about my name

i´m perfectly traced

i´m perfectly empty lie

allow me to shatter

to ask about my name

frozen in the motion - yearning after you!

frozen in the motion - yearning after you!

i got dry as blood´s on the clouds

i asked every breathing, living thing

answers in riddles - fuck it all

get the fuck out of my face - useless minutes!

frozen in the motion - yearning after you!

frozen in the motion - yearning after you!

i got dry as blood´s on the clouds

i asked every breathing, living thing.

 

DISTIL

slow-motion sound spreads like a wish

changing along with a pain, a modern pain

it´s an absolute ruler in my mind

a father holding the bowels in his arms

i´m not like that,i´m just dancing with the figures

-with the remnants of the sight on the operating tables

i´m acting like a house that has burnt out

an embryo of love in my own death

i saw days and years making love

i heard them whisper my name

i saw days and years making love

i heard them whisper my name

i hate myself when taking off the clothes

triumph and emptiness - tell me if you know

what it´s all about and i´ll thank each

i´ll thank each tumour apart

i saw days and years making love

i heard them whisper my name

i saw days and years making love

i heard them whisper my name

i will cover up this changing pain

this business meeting with a kamikadze

i´ll do it for free without taking a breath

turning round, asking "why"

then i´ll take you back

back to your sewer

i´ll wash your feet

christening your

day

again

 

I ENTERED FROM THE EAST

undiscovered roaming,lying through your streets

searching for my faith,my ear always to the ground

careful not to degrade all that´s worth touching

lukewarm sadness - no one left to thank to

walls and bridges - your nervous peace

disease ironed out to the state of perfection

sweat drops falling upwards quite unscared

with kind story - read - backwards consent

no one left to thank to

no one ever i should thank to!

no one ever i could thank to!

i´m fucking homesick in this war!

my god, shoot

i entered from the east

more intimate than your sorrow

i was knocking but nobody answered the phone

i entered from the east

for hours that wounded you so much

i was shooting but nobody feel down dead

nobody feel down dead, only a small town

i´m dying to know more and throw further

a friend or servant - only a small town knows

trying to cath on it all before

i lie through another street undiscovered

only a small town knows

only a small town knows

only a small town knows

only a small town knows!

no one ever i should thank to!

no one ever i could thank to!

i´m fucking homesick in this war!

my god, shoot

only a small town knows

only a small town knows

 

BOTULIN

i´m writting to my spider in the rain

with a stamp more dead then alive

about planets - maybe two

about planets - maybe two

nothing more

i piss from people only faces

on the general true, which stinks

from planets - maybe two

from planets - maybe two

nothing more

look next to you

it is me - your hostage

from the planet - from the other

save me before my life

once forever, please

this time-we dancing out the whole space

and forget our black holes, black holes

and fucking nothing more, from planets maybe two

nothing more

look next to you

it is me - your hostage

from the planet - from the other

save me before my life,

once forever, please

before three hours i met you

fucking nothing more

the cheapest,thousand time left over thash

and it´s touch of the door

i don´t give a fuck what universe

is humping you right now, is humping you right now

you can´t miss me just like that