strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

barricade – weakness dreams

 

SLABOST

proč jsem tak slabý?

ptám se sám sebe

odpověď nehledám

jsem rád, ze ji neznám

raději

srdce mě bolí, hrudník se svírá

chvílemi nevím, zda ještě dýchám

jsem tak sám, jak hřbitovní kvítí

všude kolem se váli zbytky mých vzpomínek

zbytky mého já

molový nápěv mé naříkající duše

drtí mě zevnitř a chce se mi spát

únava sílí a všechno mě bolí

bože, začínám se sám sebe bát

padám do bezedné propasti

vlastně si letím dolů

do pekelných bran

do snů které nikdo neovládá

 

ŠÍLENÝ SVĚT

dívám se na hvězdy

a premýšlím o životě

existuje konec vesmíru?

mam zvláštní pocit nevědomí

existuje snad život

tam někde v dálce?

jestliže ano, tak jaký je?

určitě lepší, než je teď tady!

války, utrpení, otroctví, vraždy

toho všeho lide jsou schopni

za prachy všechno, nic není cizí

kdo nemá prachy, je pouze podřadný

rodíme se do světa plného hrůz

do hladu, do nemoci, do terorismu

sežráni za živa, bez slitování

roztrháni na kusy na tržnicích

 

ZÍTRA

procházím se sám v sobě

bloudím a do všeho narážím

jako bych snad nevěděl kde jsem

jako v cizím městě, úplně jiném světě

mel bych však chodit poslepu

jako v místě, kde to dobře znám

ne v labyrintu bez východu

zazděn sám v sobě

možná už zítra trefím ven

možná, ze je to jenom sen

možná už zítra uvidím světlo

a přivítám nový den

procházím se sám v sobě

bloudím a do všeho narážím

jako bych snad nevěděl kde jsem

jako v cizím městě, úplně jiném světě

 

KAŽDODENNÍ CHAOS

další ráno už je tu

přichází nový den

nastává opět chaos

lide pod mikroskopem

narážíme jeden do druhého

brownův pohyb ven!

věčný stres a shon

klapky na očích slepých

přirozenost ustoupila do nenávratna

my řítíme se proti přírodě

nedíváme se kolem sebe

jak všechno pustošíme

jsme snad vážně slepí?

tohle vše nás ubíjí k zemi

a vůbec si to neuvědomujeme

a poslušně jak beránci

ráno opět vstaneme

a další ráno už je tu

přichází nový den

nastává opět chaos

kruh se beznadějně uzavírá

stop!

 

HRADY Z PÍSKU

svět je velké pískoviště

lidé si z něj staví hrad

snaží se a pilují jej

staví si kolem něj hranice

dávají do toho všechno

svůj čas, své soustředěni

dá jim to hodně práce

stavět si vlastní životy

hrady z písku

jsou jen naše životy

hrady z písku

jsme my sami

jak málo ale stačí

stačí jen malá nepozornost

a hrad se válí v troskách

lidské vztahy křehké jako

hrady z pisku

 

KRVAVÉ HLAVY (LIDSKÉ CHYBY)

lide kvůli vlastním chybám

padají, a snaží se vstát

vstanou, a další chyba jim nohy podrazí

spadnou pod hladinu až na dno

hladina s ledovou deskou

ale hlavou led neprorazí

snaží se dostat skrz ni

ale hlavu mají zkrvavenou

nechtěné lidské chyby

srážejí nás pod hladinu

pod ledový krunýř

těch, kterým ublížili

nesmis vzdat ten věčny boj

každá chyba musí byt jen motorem

se kterým snáze projdeš ledem

a nadechneš se uvidíš

 

PLUJÍCÍ OBLAKA

koho máš nejraději, záhadný člověče?

mluv!!: otce, matku sestru či bratra?

své přátele?

užívám slova, jehož smysl mi podnes zůstal neznámý

svou vlast? nevím, v kterém zeměpásu leží

krasu? rad bych ji miloval božskou a neskonalou

zlato? nenávidím je - tak jako vy nenávidíte boha

co tedy miluješ, podivný člověče?

miluji oblaka, plující oblaka, ta kouzelná oblaka

 

DESTRUKCE
mám ďábla po boku, pořád vím, že tu je
jak nehmatatelný vzduch kolem mne se plouhá
polykám, dýchám ho, plíce mi spaluje
to od něho je ta věčná a hříšná touha
a někdy, neboť zná mou lásku k umění
vtělí se do ženy a řekne: já tě svedu
a pod záminkami, jež stokrát obmění
vede mě svatoušek, k návyku hnusných jedů
a tak mě odvádí od boha do pouští
kde dech mi selhává a síla opouští
kde pláně nudy se táhnou na všecky strany
staví mi před oči, jež nechápou co chce
ty hadry zbrocené, ty otevřené rány
a zakrvácené nástroje destrukce

WEAKNESS

why am i so weak?

i am asking myself

not lookin‘ for an answer

i’m glad not to know it

rather

(there is a) pain in my heart, (my) chest is holding fest

(sometimes) i don’t know whether i still breath

i´m so alone, like the graveyard leafs

odds and ends of my reminiscence

odds of me

minor tune of my weepin‘ soul

crushies me from the inside (and) i want to sleep

lassitude is becomin’ stronger

everything is hurting me

oh god, i’m becoming afraid of me

i’m falling into endless abyss

literally i’m flyin‘ inside down

into the harrow of hell

into the dream ruled by none

(there is a) pain in my heart, (my) chest is holding fest

(sometimes) i don’t know whether a still breath

i´m so alone, like the graveyard leafs

pieces of my memories

pieces of me

 

BLOODED HEADS (HUMAN LAPSES)

people in sake of their lapses

are falling and trying get up again

they get up, lapse trips up their legs

they fall under the surface to the bottom

surface covered with ice

the can’t break the ice with (their) head

they try to get through it

but their head is blooded

dull human lapses

are breaking us down the surface

under the ice armour

of those we hurted

you musn’t give up that endless fight

with each lapse comin‘ new energy

helping you better getting through the ice

and you will breath again you will see

 

DESTRUCTION

i have devil by my side, i know he’s always there

untouchable as the air dragglin‘ around

i swalow him, i breathe him, he is burnin‘ my chest…burnin‘ my chest

knowin‘ my love, knowin‘ my love for art

and under false changed hundered times

and so he diverts me from god to the deserts

where my breath’s failing my strenght is dyin‘ away

where fields of spleen are spreadin‘, spreadin‘ all around

my eyes not understanding what he wants to see

the bloodstained scarp opened my wounds

my eyes not understanding what he wants to see

bloody vehicled of destruction

i have devil by my side, i know he’s always there

untouchable as the air dragglin‘ around

i swalow him, i breathe him, he is burnin‘ my chest

the neverending flame of desire becoms of him

and so he diverts me from god to the deserts

where my breath’s failing…my strenght is dyin‘ away

where fields of spleen are spreadin‘, spreadin‘ all around

my eyes not understanding what he wants to see

 

NATION OF WHALES

from the universe the earth is blue

the eart is territory

of whales not people everywhere

whales rule the water

not killing each other, despite allowing the sources of food kennew

comunicating, instead of destroying each other

whales rule the water

despite not jealously protecting their place

where they feel safety

not changing innocence with wealth

not getting over the number

and contaminating oceans

inteligence knowing the deep, despite not jealously their place

where they feel safety

not changing innocence with wealth

despite admiting also different opinions that their own

whales rule the water, they’ll never die

 

PEOPLE UNDERGROUND

who you are?

i see your smile

who you baby

people underground!!!

understand, i hear your cry

i feel a boardman in the sky

never cry, never sweet, never boardman

undergound!

the people underground

i hear your voice

i never never lie

people underground

the people underground without a shinin‘ sun

hey people underground without a fuckin‘ sun

 

TOMORROW

walking inside my self

like i didn’t know where i am

like in strange city, in a total strange world

blood! sun! board! freedom!!!

i should walk like a blind

not in a labyrinth without a gate

like in a place i know so well

being wall up in myself

tomorrow i’ll find the way

maybe tomorrow i’ll see the light

walking inside myself

knocking against everywhere

like i didn’t know where i am

like in a total strange world

 

DAILY CHAOS

another morning

another day

chaos is comin‘ again

people under the microscope

brown’s moove

moove out!!

the endless stress, endless fuss

eye flapped…..blind

naturalness has steppet inside

we break down against the nature

not looking around

as we desolate everything

are we blind??!!

all of this is beating us down

we don’t even nothice

calmly as sheeps

in the morning we get up again

the chaos is coming

circle is closing

stop!

chaos comin‘ again

 

FOOL WORLD

i’m looking at the stars

thinking about life

is there an end of universe?

i’ve got a peculiar feeling

starvation, illness, terorism on the markets

is there life?

somwhere in the distance?

if yes, how does it look like

it’s for sure better than the one here!

wars, suffering, slavery, murders

people are able all of this

for money anything isn’t impossible

the one without money is just fool

we get born into this world

full of horror!!

being eaten up still alive

without compassion

 

CASTLES OF SAND

the world is big playground

people are building up a castles of sand

trying, polishing

building up boundaries around

they give everything in it

part of time, concentration

it costs them a lots of work

to build their own lives

how littlte is enough

just a small inattention

and a castle will falling down

castles made up of sand

they are the only our lives

castles made up of sand

that’s what we are

 

FLOATING CLOUDS

whom do you like best, you mysterious man?

talk!! say it!! father, mother, sister, or a brother?

your friends?? i use a word which still doesn’t make a sense to me

your country?? i don’t know where it is

beauty?? i’d like to love it, divine and infinite

gold?? i hate it - as you hate god

what do you love than, you mysterious man?

i love clouds floating clouds magic clouds

 

BE ALL, END ALL

yes, no, yes, no

not, another world

you’ll know what to do

right!

in your face they see it

in their face you

také it

make up their minds

aggresion turns the screws

fight!

také your piece and hold it

make your piece and

stand up, you know what it means

wake up, time to live your dreams

down by,

law and they can’t hold you

dictate and control you

hold your ideas

down by,

law and no one owns you

all the shit they’ve thrown you

pay back is a real bitch

be all, and you’ll be the end all

life can be a real ball

state of mind

euphoria

down by

law and they can’t hold you

dictate and control you

hold your ideas

down by

law and no one owns you

all the shit they’ve thrown you

death not suicide