strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

certuf punk

 

Kapela vznikla v roce 1988 prakticky v hospodě, ve které zapíjela nudu, která provázela celá osmdesátá léta. Z naléhavé potřeby sdělit svoje názory o prohnilosti totalitního režimu založili osvětlovači metalové kapely skupinu ČERTŮF PUNK. Neuměli hrát na žádný nástroj, zkoušeli v dílně, hráli hlavně hodně nahlas, a tak ze sebe uvolňovali tlak doby. Sestava vypadala takhle: Fifi - zpěv, Čabas - basa, Blondýn - kytara, bubeníka si půjčovali od jiných skupin. Uměli asi šest písniček a už vystupovali na koncertech, byl to chaos. O rok později jim byl, opět v hospodě, doporučen kytarista Ludwig. Blondýn to psychicky nevydržel a odešel. A s ním i jejich zkušebna. Zkoušeli u Ludwiga v obejváku, bez bubeníka. Situace se zlepšila, i když hraní na koncertech bylo poznamenáno tím, že půjčovaní bubeníci málokdy znali jakoukoliv písničku. Na inzerát potom přichází Samba. Začali fungovat jako normálni kapela, dokonce s vlastní zkušebnou. Vydávají demokazetu BORDEL V BORDELU. Později, rozčarovaní z porevolučniho hyenismu album STEJNEJ BORDEL. Po dvou letech vycházi album nekompromisního brutal punku NO FUTURE. Další album vychází až po čtyřech letech, v nezměněné sestavě. FUCKING WORLD, s nejlepším zvukem a nejnašlapanějšim punkem, jaký kdy kapela mohla předvést.

 

 

 

22. října 2005 v El Diablu Hradec Králové a v Modré opici Praha 12. listopadu 2005 se po sedmnácti letech s kapelou rozloučil ze zdravotních důvodů Fifi. Samba v lednu 2006 podstupuje operaci menisku. Fifi je několikrát marně přemlouván k obnovení koncertní činnosti. Náhradní řešení v podobě Kočky ze Sněžný Slepoty dopadá na první zkoušce nad očekávání dobře. Po období sehrávání se kapela znovu zahajuje v květnu 2006 činnost koncertem v hospodě U Rumpála ve Svitavách.

 

Ludwig ph. +420 605 777 806

Kočka e-mail: [kocka@svi.cz]

 

1991 DEMO MC Bordel v bordelu

1992 CD LP MC Stejnej bordel

1994 CD MC No Future

1998 CD MC Fucking World

2004 CD Live

 

Koncerty: [http://www.bandzone.cz/certufpunk]

This punk band came into existence in 1988, in fact in a pub, where they drank to dispel the boredom that accompanied the whole 80's. The band CERTUF PUNK was founded by lighting engineers of a metal band out of necessity to express their opinion on the rottenness of the totality regime. They could not play any instrument, rehearsed in a workshop, played quite loudly and in this way they released the pressure of the time from them. The line-up looked like this: Fifi - vocal, Cabas - bassguitar, Blondyn - guitar, they used to borrow drummers from other bands. Their repertoire was about six songs but as early as at that time they performed at concerts, it was a real chaos. A year later, again in a pub, a guitarist Ludwig was recommended to them. Blondyn could not bear it psychically and left the band. And with him their rehearsal room as well. They rehearsed in Ludwig's living room, without a drummer. The situation improved, though concerts were negatively influenced by the fact that borrowed drummers knew any song very rarely. Then Samba comes thanks to an advertisement. They started to function as a normal band and they had their own rehearsal room, too. They put out a demo tape BORDEL V BORDELU (A MESS IN A MESS). After one year band is comming with album STEJNEJ BORDEL (THE SAME MESS) and after another two years with an album of non-compromise brutal punk NO FUTURE. The next album is released as late as after four years, recorded by the same line-up. It is called FUCKING WORLD and it has the best sound and is full of the most compact punk the band could reach.