strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

complicite candide

 

Čtyři chlápci z Hypermarketu pod Radhoštěm co hrajou muziku nějakých deset let. Kapelu založili jako čtyři středoškoláci, kteří sekli s lyžováním, kterému se věnovali předchozích 8 let. Řekli fuck trenérům a začali zkoušet na internátu zemědělky. Byli čtyři: Fekál, Walis, Travař a Zay. První dva koncerty odehráli jako Zelená křeč a Zay dostal (první verze) a vzal (druhá verze) padáka a vzniklo 77. Jako 77 vydali vlastními silami na kazetě nahrávku "Zrcadlo". Někdy kolem roku 1995-6 odchází Walis a do posádky je přibrán Prudez. V garáži na čtyřstopáku nahrávají kazetu "...vždyť strojům tolik chutná", kterou později vydává Malárie na vinylu a Střílek rec. na CDr a MC. Vrací se Zay a v kvartetu hrajou dodnes. Na podzim 1999 nahrávají v Trenčíně základy pro desku "Zapalte ohně / Mrtví Havlové". Ta vychází až v dubnu 2001 ve spolupráci Malárie a Active Distribution. Členové Co-Ca hráli v těchto kapelách: Telefon (Fekál, Zay) Fucked (Fekál, Travař, Zay,) No Project (Zay, Travař, Fekál), Šťastní a Veselí (Travař) a K.V. (Prudez).

 

 

Co-Ca, PO Box 153, Roznov pod Radhostem 75661, Czech Republic, ph. +420 651 646 269, e-mail: [zapa@knir.cz], official web: [www.complicite-candide.wz.cz]

 

1997 MC … vzdyt strojum tolik chutna

2001 CD LP MC … vzdyt strojum tolik chutna

2001 LP Zapalte ohne / Mrtvi Havlove

2003 10" Ku prospechu vsech

Four guys from Hypermarket pod Radhostem, who have been playing music for some ten years. They founded the band during their studies at the secondary school, when they put an end to their skiing to which they devoted themselves during previous eight years. They told their coaches "fuck you" and started to rehearse in the hall of residence of The Polytechnic of Agriculture. They were four: Fekal, Walis, Travar and Zay. They played the first two gigs as Zelena kree (Green Cramp) and then Zay was kicked out (the 1st version) or left the band himself (the 2nd version) and the 77 was born. As 77 they self-produced and released the cassette "Zrcadlo" (Mirror). In about 1995-96 Walis leaves the band and Prudez replaces him in the line-up. In a garage they recorded on a 4 track tape recorder the cassette "...vzdyt strojum tolik chutna" (... I tell you machines enjoy it so much), which was released later by Malarie rec. on vinyl and by Strilek rec. on CD and MC. Zay comes back and so they have been playing as a quartet till today. In autumn 1999 they recorded in Trenein basic tracks for the record "Zapalte ohne / Mrtvi Havlove" (Light up fires / Dead Havels). It was released as late as in April 2001 by Malarie in cooperation with Active Distribution. The members of Co-Ca played in the following bands: Telefon (Fekal, Zay), Fucked (Fekal, Travar, Zay), No Project (Zay, Travar, Fekal), Stastni a Veseli (Travar) and K.V. (Prudez).