strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

do rady!

 

Kapela vznikla v létě 1987, zakládající členové Vladimír Volman (g,voc) a Honza Kyselka (dr) a nehrající kapitán František Egon Muller (texty a idea). Volman funguje do té době v Praze v kapele V3S a Kyselka v Teplicích na místní scéně. Prapočátek DO ŘADY! jsou pražští V3S (vojenský třínápravový speciál) respektive jejich velitel Petr "Kořala" Rajtora. Jednalo se o vysokoškolskou kapelu, stejně jako v té době začínající Visací Zámek. Kapela fungovala cca 1983 - 1987. V posledním roce bez Rajtory (na zpěv nastopil Jakub Znamenáček). Poslední sestava V3S: Před nástupem Znamenáčka byli zkoušeni různí lidé, mj. Dan Landa nebo P.B.CH.

 

Poslední sestava V3S:

V. Volman - g, voc

J. Znamenáček - voc

P. Gregor - bg

Peruták - dr

 

Klasické problémy s bubeníky ústí v rozpad kapely. Na koncertě ŠANOVA 1 v létě 1987 potkává Znamenáček a Volman Petra Sida Hoška (jemuž se v té době nepodařilo dát dohromady fungující kapelu pod názvem PLEXIS). Domlouvají se a kompletní DO ŘADY! jsou na světě. První koncert 14. 11 1987 v Praze na Žižkově (Lidový Dům). Na repertoáru pouze 6 věcí a převzaté Siouxsie.

 

1. sestava DO ŘADY! (10/87-09/88):

V. Volman - g, voc

J. Znamenáček - voc

P. Hošek - bg

J. Kyselka - dr

 

Srpen 88 - účast na velkém festivalu v Polskem Jarocinu - za Kyselku zaskakuje bubeník DETONATOR BN (v roce 86 jako V3S s Rajtorou). Září 88 - natáčení 3 skladeb v Katowicích (pouze Muller, Volman a Hošek - bez Kyselky - nahrazen automatem). Leden 89 - odchod Hoška , posléze Znamenáčka. Jaro 89 - festival ve východním Berlíně. Rok 89 - kapela funguje v Teplicích

 

2. sestava DO ŘADY! (01/89-03/90):

V. Volman - g, voc

Slávek Slach Haleš - bg (ex FPB) - v té době 15 let

J. Kyselka - dr

 

Několik koncertů ve třech.

V tomto období vystupuje kapela na velkém festivalu na Žofíně - tehdejší kompletní punková scéna (12/89). Zvučí Pepík Přib - nabízí účast na sampleru Punk and Oi. Nahrávku desky ale odmítá. DO ŘADY! jsou ještě zastoupeni na sampleru Akce Punk (radio Jerevan). Poté oficiální turné STAGE DIVING 89 společně s italskými The Crime Gang Bang. Odchází Slach (Konec konců) a z mostecké scény přichází excelentní basista Milan Vlček. S Volmanem se znají odedávna, ovšem každý hrál jinde a něco jiného. Vlčák sleduje, že ve třech to není ono a na zkoušku přivede Pavla Vimra z bývalé kapely. Musí se oholit (v té době ortodoxní tremp) a nastupuje do té doby nejsilnější setava DO ŘADY!.

 

3. sestava DO ŘADY! (03/90-08/90)

V. Volman - g, voc

Milan Vlčák Vlček - bg (ex Pro Koho)

J. Kyselka - dr

Pavel Vimr - voc

 

V té době začíná haprovat Kyselka (odmítá zkoušet v Bílině) a proto je vyměněn za Honzu Frankensteina Štěpána. Zakládá společně se Strunou La Crime Mortis (gothic)

 

4. sestava DO ŘADY! (08/90-08/94)

V. Volman - g, voc

Milan Vlčák Vlček - bg

Frankenstein - dr

Pavel Pumpička Vimr - voc

 

Společné hraní s tehdejší scénou , hlavně ŠANOV (již Šantrůčkovský a Fredovský). Fred Pištěk zařizuje nahrávání desky ve studiu SONO v Praze. Ovšem již nejsou peníze na vydání. Toho se ujímá Karel Muláček z teplického ARTSONU. Vydání JOIN THE ARMY?!. Název vychází ze Znamenáčkova překladu Tak se přidej. V té době kapela hojně koncertuje po Čechách a Slovensku. Výjezdy do Vídně. V roce 1994 problémy s Vimrem. Přestává hrát. Nastupuje mladý Míra Bob Svoboda, velice hlasově podobný Vimrovi (téměr k nerozeznání). Jelikož je skalní fanoušek, jako jediný adept na zpěváka zná kompletní repertoár. Začínají první problémy s bubeníkem. Časté neshody končí odchodem stěžejního člena - Milana Vlčka (mezitím zakládá na teplické scéně vlastní kapelu s bubeníkem z UJD). Na basu přichází Frankensteinův kamarád Karel Šantrůček, posléze je nahrazen Luďkem Pýchou.

 

5. sestava DO ŘADY! (08/94-08/95)

V. Volman - g, voc

Karel Šantrůček, Luděk Pýcha - bg

Frankenstein - dr

Míra Bob Svoboda - voc

 

V této sestavě s již drogujícím Frankensteinem nahrána AMNESTIE (květen 95). Za již nepoužitelného Frankensteina je neustále hledána náhrada - leč marně, vyzkoušeny tuny bubeníků. Přichází nový mladý bubeník Dan Baset Městka. Poté odchází Pýcha, resp. je vyhozen. Posléze se objeví jako kytarista v obnoveném ŠANOVU.

 

6. sestava DO ŘADY! (08/95-08/97)

V. Volman - g, voc

Milan Vlček - bg

Baset - dr

Míra Bob Svoboda - voc

 

Navrací se Vlček a kapela je opět v pohodě. Mladá krev, leč vše rozvrací známá figura Petr Růžička. Nabízí Basetovi tzv. záskok v jeho kapele SQUAD 96 na turné do Francie. Záskok skončí Basetovým hraním ve všech Růžičkových kapelách. Opět zkoušení všech možných bubeníků, několikaterý comeback Frankensteina. Ten ovšem nezvládl svůj oblíbený perník a definitivně si zavřel bránu. Veliká pohřbená naděje.

 

7. sestava DO ŘADY! (12/98-08/99)

V. Volman - g, voc

Milan Vlček - bg

Michal Mlej - dr

Míra Bob Svoboda - voc

 

Nastupuje 16 letý Michal Mlej. Přes slibný začátek vše spěje ke konci. Kapela opět začíná koncertovat , leč stále to není ono (nenahraditelný Frankenstein). Po 2 letech trápení přestává kapela hrát. Návrat Baseta od Růžičky (ex Svobodná Europa, SPS, SQUAD 96, ŠANOV 1, PROTI SRSTI). Mlej se stává přidruženým manažérem kapely.

 

8. sestava DO ŘADY! (10/99-06/01)

V. Volman - g, voc

Milan Vlček - bg

Baset - dr

Míra Bob Svoboda - voc

 

Z Růžičkova lůna se navrací sirotek Dan Městka. Kapela opět začíná fungovat. Pár koncertů. Vzhledem k malému nadšení a entuziasmu v kapele se začne až v červnu 2000 za pomoci Michala Mleje nahrávat nová deska. Základy se točí v první půli roku 2000. Mezitím se Míra Bob Svoboda pomalu vytrácí z dění v kapele. V dlouhé umělecké pauze je Vláďa Volman vyzván – coby severočeská legenda (jak se sám skromně nazývá) - aby hostoval v litvínovské stálici NO FEELING. Dan Městka funguje paralelně v teplické kapele ZERO ZERO. Do Řady! stojí před kolosálním problémem. Co s roztočenou deskou? Ve virtuálním světě ale není nic problém, takže dojde k historickému setkání V. Volmana a P. Rajtory (tito dva spolu tvořili repertoár a táhli káru V3S v letech 1983 – 1986). Vzhledem k tomu, že Petr není žádný nováček, jsou zpěvové party briskně přebásněny do kosmického hávu a vrženy na digitál. Do konce roku 2001 je nová nahrávka dokončena. Vzhledem k tomu, že se jedná o repertoár bývalé kapely V3S, který z části Do Řady! hrají, je tento problém vyřešen šalamounsky – deska se jmenuje „Vojenský 3-nápravový speciál“ – zkráceně V3S. Kapela funguje coby bílinsko – teplicko – pražské těleso. Prosinec 2001 – dva pilotní koncerty v nové sestavě, příprava nového repertoáru.

 

9. sestava DO ŘADY! (06/01–?)

V. Volman - g, voc

Milan Vlček - bg

Dan Městka - dr

Petr Rajtora - voc

 

 

Vladimir Volman, Komenskeho 29, Bilina 41801, Czech Republic, ph. +420 606 888 092, e-mail: [volman@volny.cz],

official web: [www.dorady.tk]

 

1992 LP MC Join The Army?!

1995 DEMO MC Amnestie

2000 CD MC Join The Army?!

2000 CD MC Amnestie

2002 CD MC V3S

The band was founded in summer 1987. The founding members were Vladimir Volman (g,voc), Honza Kyselka (dr) and the "team captain" Frantisek Egon Muller (lyrics and the idea). Until this time Volman played in band V3S in Prague and Kyselka in local bands in Teplice. The very beginning of DO RADY! was the Prague band V3S (the three-axle special military vehicle), or their commander Petr "Korala" Rajtora. It was a band of university students as well as Visaci zamek, who started to play at that time. The band played approximately since 1983 to 1987. In the last year they played without Rajtora (as a singer he was replaced by Jakub Znamenacek). Before Znamenacek various singers had been tested, among them Dan Landa or P.B.CH.

 

The last line-up of V3S:

V. Volman - g, voc

J. Znamenacek - voc

P. Gregor - bg

Perutak - dr

 

Classical problems with drummers lead to the break-up of the band. At the concert of SANOV 1 in summer 1987 Znamenacek and Volman met Petr Sid Hosek (who at that time did not manage to put together a functioning band named PLEXIS). They agreed and DO RADY! were complete. The first concert took place on the 14th November 1987 in Prague-Zizkov (Lidovy Dum). Their repertoire included only six tracks and one cover version of Siouxsie.

 

The first line-up of DO RADY! (10/87-09/88):

V. Volman - g, voc

J. Znamenacek - voc

P. Hosek - bg

J. Kyselka - dr

 

August 88 - participation in a big festival in Polish Jarocin - for this concert the drummer of DETONATOR BN (in 1986 he played with Rajtora in V3S) stood in for Kyselka. September 88 - recording of three songs in Katowice (only Muller, Volman and Hosek - without Kyselka, who was substituted for by drum machine).

January 89 - Hosek leaves the band and Znamenacek later as well.

Spring 89 - a festival in an Eastern Europe

1989 - the band is based in Teplice

 

The second line-up of DO RADY! (01/89-03/90):

V. Volman - g, voc

Slavek Slach Hales - bg (ex FPB) - 15 years old at that time

J. Kyselka - dr

 

Several concerts in a three-member line-up. In this period the band play at a big festival in Zofin - where the complete Czech punk scene of that time (12/89) perform. The sound engineer of the festival is Pepik Prib, who offers the band participation in the Punk and Oi compilation. Nevertheless, he does not want to record a full length LP with the band. Except this DO RADY! participate in the Akce Punk compilation (Radio Jerevan). Then follows the official STAGE DIVING 89 tour together with the Italian band The Crime Gang Bang. Slach leaves the band (for the band Konec Koncu) and excellent bass guitarist Milan Vlcek comes from the Most scene. He has known Volman since the very beginning, but each of them played in a different band and a different music. Vlcak can see that the three-member line-up is not ideal and brings Pavel Vimr from his former band for a test. Vimr must shave his face (at that time he was an orthodox camper) and the strongest line-up of DO RADY! till that time is complete.

 

The third line-up of DO RADY! (03/90-08/90):

V. Volman - g, voc

Milan Vlcak Vlcek - bg (ex Pro Koho)

J. Kyselka - dr

Pavel Vimr - voc

 

At that time Kyselka starts to make problems (he rejects to rehearse in Bilina) and therefore he is replaced by Honza Frankenstein Stepan. Kyselka founds La Crime Mortis (gothic) together with Struna.

 

The fourth line-up of DO RADY! (08/90-08/94):

V. Volman - g, voc

Milan Vlcak Vlcek - bg

Frankenstein - dr

Pavel Pumpicka Vimr - voc

 

Then the band plays together with the punk scene of that time, mainly SANOV (then already with Santrucek and Fred). Fred Pistek manages to arrange recording of the LP in the SONO studio in Prague. But after the recording there is no money left for its releasing. This problem is solved by the co-operation with Karel Mulacek from ARTSONO in Teplice. JOIN THE ARMY?! is released. At that time the band plays in Bohemia and Slovakia very often. They also start to play in Vienna occasionally. In 1994 there are problems with Vimr. He stops playing and is replaced by Mira Bob Svoboda, whose vocal is very similar to Vimr's one (almost indistinguishable). Because he is a die-hard fan, as the only candidate for the post of singer he knows all the repertoire. First problems with the drummer come. Because of frequent disputes fundamental member Milan Vlcek leaves the band (meanwhile he founds his own band in Teplice together with drummer of UJD). Frankenstein's friend Karel Santrucek starts to play bass guitar in the band, later he is replaced by Ludek Pycha.

 

The fifth line-up of DO RADY! (08/94-08/95):

V. Volman - g, voc

Ludek Pycha, Karel Santrucek - bg

Frankenstein - dr

Mira Bob Svoboda - voc

 

This line-up, with Frankenstein, who already doped at that time, recorded AMNESTIE (May 1995). All the time the band looks for a substitute for now nonfunctional Frankenstein - nevertheless in vain despite the fact that they test tons of drummers. A new young drummer comes - Dan Baset Mestka. Then Pycha leaves the band, or he is kicked out. Later he plays guitar in renewed SANOV.

 

The sixth line-up of DO RADY! (08/95-08/97)

V. Volman - g, voc

Milan Vlcek - bg

Baset - dr

Mira Bob Svoboda - voc

 

Vlcek comes back and the band is at ease again. Young blood - but everything is disrupted by Petr Ruzicka, well-known figure and punk manger. He offers Baset a so-called temporary stand-in in his band SQUAD 96 for the France tour. It turns out that instead of this temporary stand-in Baset starts to play in all Ruzicka's bands. Testing of all potential drummers again, several comebacks of Frankenstein. But he was overpowered by his favourite drug "pernik" (metamphetamin) and the door of the band was closed to him definitively. Big hope buried.

 

The seventh line-up of DO RADY! (12/98-08/99)

V. Volman - g, voc

Milan Vlcek - bg

Michal Mlej - dr

Mira Bob Svoboda - voc

 

Sixteen-year-old Michal Mlej comes. Despite a hopeful beginning the end is coming. The band starts to play again, nevertheless it still is not ideal (irreplaceable Frankenstein). After two years of suffering the band stops playing. Baset comes back from Ruzicka (ex Svobodna Europa, SPS, SQUAD 96, SANOV 1, PROTI SRSTI). Mlej becomes a side-line manager of the band.

 

The eighth line-up of DO RADY! (10/99-06/01)

V. Volman - g, voc

Milan Vlcek - bg

Baset - dr

Mira Bob Svoboda – voc

 

The orphan Dan Mestka comes back from the womb of Ruzicka. The band begin to be active again. A number of concerts. Because of the low enthusiasm the band start to record a new album with the assistance of Michal Mlej as late as in June 2000. Meanwhile Mira Bob Svoboda vanishes slowly from the band. During the following pause Vlada Volman, the Northern Bohemian legend (as he describes himself modestly), is asked to play as a guest in the evergreen band NO FEELING form Litvinov. Dan Mestka plays at the same time also in the band ZERO ZERO from Teplice. Do Rady! has a colossal problem to solve. What to do with the unfinished album? Nevertheless, in the virtual world nothing is a problem, so the historical meeting of V. Volman and P. Rajtora happens (these two guys used to form the backbone of V3S in 1983 - 1986). As Petr is no greenhorn, the vocal parts are rewritten in a cosmic way quickly and recorded digitally. The new album is finished till the end of 2001. Because the songs from this album played by Do Rady! belong to V3S, it‘s necessary to solve this problem cleverly and so the title of the album is “Vojensky 3-napravový special“ (the military special truck with 3 axles) - V3S in abbreviation. The members of the band come from Bilina, Teplice and Prague. December 2001 – two pilot concerts with a new line-up, preparation of a new repertoire.

The ninth line-up of DO RADY! (06/01-?)
V. Volman - g, voc
Milan Vlček - bg
Dan Městka - dr
Petr Rajtora - voc