strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

insania

 

Mýtus Insania se začíná psát Knihou První, a to na Podzim 988 Krajového Letopočtu, odkdy se odvíjí i historie okruhu Lidí, kteří zasáhli do ponurých událostí doby a dali tak vzniknout hydře v kruzích undergroundu označované jako CULT INSANIA. Mlhami, které oddělují tento čas od našeho světa, může žijící projít jen s pomocí záznamů Kroniky za předpokladu, že zná Černou řeč, v níž byla vedena. Následující řádky jsou proto přepsány prostřednictvím exaktní terminologie. Ať už čerpala Insania energii ke své produkci z jiné časové dimenze nebo z běžných zdrojů (dodnes zůstává tato otázka předmětem sporu), její nepřehlédnutelná aktivita přitahovala pozornost Nepřítele od prvního okamžiku. Zlé síly se zřejmě výborně bavily, když bylo konáno destrukční řízení se samotnou kapelou i Společenstvím Insania, v té době už čítajícím okolo dvou stovek nejvěrnějších. Časový úsek, který následoval, je v Kronice vyjádřen černou barvou a kódován pod heslem Intermezzo (viz. kap."StB"). "Řvoucí melancholie sonoruje mezi kopci, stromy, voda, vzduch vibrují řevem z hor, říkám: To je konec..." Na Podzim 992 K.L. se mlhy rozestupují a reinkarnující se Insanii vítá tento věk. Ozvěnu zašlých časů, kterou se sebou jméno kapely nese, registrují tvorové dnešního světa jen v podvědomí a otupělá vnímavost velké většiny z nich jim zabraňuje prohlédnout pravou funkci Insanie jako posla míst vzdálených časově i prostorově od nás. Její původní přírodní a dějinná mystika se nyní stále více střídá s futuristickými vizemi, zdůrazněnými programovací technikou. Tuto dvojí tvář Insanie odráží i album "CROSSFADE" ("Prolínání"), které vyšlo První Podzimní Den (CD/MC/LP, Malárie records) a na kterém participují hosté jako "výběrový dětský sbor", uherský violoncellista Sebastián Tóth a slepý varhaník z kostela sv. Ignáce. Tvorstvo kolem je ve svém pasivním stereotypu mrtvé a Insania má poslání, které ji předurčuje dostát svému jménu. Co se týká hudby samotné, je přímým nástrojem zmíněného léčitelství a k její konkretizaci stačí přívlastek "hlasitá". Ostatní její vlastnosti nemohou být typografickými znaménky vyjádřeny, takže nemá smysl se o nich rozepisovat. Prodej demosnímku "R.U.DEAD?" se definitivně uzavřel číslem 1000 ks stejně jako EP "VERTIGO", které bylo orientováno naopak na kraje západně od naší Středozemě. V současné době kapela působí v zahraničí, před nedávnem vystupovala i na pražském koncertě NO MEANS NO, na Zimu se vrací domů kvůli přípravám nového alba a na Jaro chystá další Velkou misijní výpravu s několika koncertními zastávkami také po zdejších krajích. Do této doby se díky zvýšeným přípravným aktivitám mohou dít věci, které nemusí být vždy v souladu s řádem této planety. Spřízněným duším se doporučuje uchýlit se do melancholického rozměru a při nočních toulkách přírodou se neohlížet napravo ani nalevo. Hrůzu nahánějící zvuky, které vám mohou být stále v patách, se snažte ignorovat.

 

 

Petr Palensky, Zborovska 41, Brno 61600, Czech Republic, ph. +420 603 946 463, e-mail: [poly@atlas.cz], official web: [www.insania.freemusic.cz]

 

1987 DEMO MC Live in Polana

1988 DEMO MC Possessed by Insania

1992 DEMO MC R.U. Dead

1993 7“ Vertigo

1994 CD LP MC Crossfade

1995 7“ Caught Red-Handed

1996 CD MC God Is Insane … Join Him!

1997 7“ Woodoo Astrology

1998 CD MC Virtu-Ritual

2000 CD Recycling & Live in Seattle

2001 CD Tamto remixuje Insanii

2001 CD Trans-Mystic Anarchy

2002 CD MC R. U. Dead + 3x7“ + Bonus

INSANIA is born in Autumn 988 Shire Reckoning. Their sonic waves are apparently too progressive for their time because 5 concerts are enough for StB (Secret State Police) in Brno to stop the activity of Insania definitely. At the same time the Fellowship of Insania, which included about 200 people, had to be disbanded as well. Some time before November 989 (Velvet revolution in Czech republic) there appeared SKIMMED (a code-name for Insania) that released their LP New Insanity in 990 themselves - the 1st independent vinyl of this kind in Czechoslovakia. Thanks to great reviews it sold abroad and Skimmed played at european clubs, got in touch with Jello Biafra and participated in a lot of compilations the best known of which are "SON OF B." (a vinyl comp., Slap A Ham, San Francisco) and LP "HARDCORE" (Malarie rec.) where are 5 psalms of the band. In Autumn 992 Insania awake... come back to their original name... thanks to Mr. Tolkien wrapped in nature mysticism with help of which the band try to tear the creatures around out from the passive stereotype of life ("R.U.DEAD?"). "The sterile normality shall be smashed by the purging insanity." (M.I., I, IV, 88-90). With the genesis of Calvera the provisional age ends. Demo "R.U.DEAD?" and 7inch EP VERTIGO got very good reviews in European and US magazines. As the time goes on the "Tolkien-like" image starts to meddle with a cybernetic influences of the contemporary world and this doublefaced universe of Insania is reflected in their debut album "CROSSFADE" which came out on the First Autumn Day of the year 994 S.R. (CD, MC, LP, Malarie rec.) and in which there participated guests like "big children choir of basic schools in Brno", hungarian violoncellist Sebastian Tóth and an old blind organist from St. Ignatius Church.

Various reviews label their music somewhere between hardcore, crossover, punk and progressive metal... Insania support the concert of NO MEANS NO in Prague... new 7inch EP "CAUGHT RED-HANDED" (4 songs) is released by 6 Czech underground labels and the band work on a new album with anticipated title "GOD IS INSANE...JOIN HIM!"