strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

skimmed

 

Na začátku všeho byla INSANIA ... kapela, která se shlédla v hardcore a metalu ... své pokleslé umění začala provozovat v roce 987. V roce 988 natočila demo Possessed by Insania, odehrála pět koncertů, z toho tři v Brně v klubu Křenová, a potom přestala hrát, protože jí to bylo zakázáno pány z StB. Aby mohla kapela hrát alespoň ve sklepech, přijala krycí název SKIMMED. Hraje stále ve stejné sestavě jako na začátku: Petr Pálenský - kytara, zpěv; Martin Maleček - bicí, Martin Vrbík - baskytara. V roce 989, během revoluce, vzniklo ve zkušebně demo New Insanity (Christmas of Freedom). Kapela i po revoluci působí pod názvem SKIMMED. V roce 990 vydává snad vůbec první nezávislou vinylovou desku v Československu - LP New Insanity. Undergroundovými pěšinkami je distribuována po Evropě i USA a dočkává se výborných recenzí i v časopisech jako je Maximum Rock'n'Roll apod. Kapelu kontaktuje dokonce sám Jello Biafra. SKIMMED se objevuje na několika kompilacích - nejznámější z nich je kompilace československých HC kapel FUCK OFF MAJOR LABELS! a SON OF BLLLEEEAAAUUURRRGGGHHH, která vyšla v San Franciscu u labelu Slap a Ham. SKIMMED absolvuje několik turné po Polsku, hraje tři koncerty ve Švýcarsku, několik koncertů v Německu a Rakousku ... Dále pokračuje v hraní i v tuzemsku, ale posléze jeho aktivita slábne a v roce 992 zaniká. Pokračovatelem se stává nástupnická formace INSANIA, v níž už působí z původní sestavy pouze kytarista Poly ... INSANIA se pak v rámci hardcore pouští poněkud odlišným směrem...

 

 

e-mail: [insania@volny.cz]

 

1989 DEMO MC New Insanity (Christmas of Freedom)
1990 LP New Insanity
1991 COMP. LP Fuck of Major Labels
1992 COMP. EP Son of Bllleeeaaauuurrrggghhh
2001 CD MC New Insanity & Bonus / Revolta Per Chitarra

At the beginning there was INSANIA … band, that took an interest in hardcore and metal … INSANIA started to spread their fallen music in 987. In 988 the band recorded demo Possessed by Insania, played five gigs of which three took place in Brno at Krenova club, and then stopped playing, because they were prohibited to do so by masters from StB (secret state police in Czechoslovakia). To be able to play at least in garages and cellars the band took the code name SKIMMED. They still play in the same line-up as at the beginning: Petr Palensky - guitar, vocal; Martin Malecek - drums, Martin Vrbik - bassguitar. In 989, during the revolution, demo New Insanity (Christmas of Freedom) was recorded in their rehearsal room. The band keeps the name SKIMMED even after the revolution. In 990 they release the first independent vinyl LP in Czechoslovakia - New Insanity. Through underground paths it is distributed to the rest of Europe and USA and gets wonderful reviews in magazines like Maximum Rock'n'Roll etc. The band is even contacted by Jello Biafra. SKIMMED appear on several compilations the best known of which is the comp. of Czech HC bands FUCK OFF MAJOR LABELS! and SON OF BLLLEEEAAAUUURRRGGGHHH released in San Francisco by label Slap a Ham. SKIMMED make several concert tours in Poland, play three gigs in Switzerland, several gigs in Germany and Austria… then the band go on playing in their mother country, but later their activity weakens and in 992 the band stops to exist. The new INSANIA is formed, but it's quite a new formation, because in this band only the guitarist is from the original line-up. INSANIA then takes a little bit different direction in hardcore…